Katalog modrých otisků ČR 2014-2016 (2. aktualizace)


2. aktualizace k 13.3.2016


Byly aktualizovány modré výplatní otisky licenční řady L87 (Kapitola č. 1, 2, 4, 5) a L97 (Kapitola č. 3) a byl přidán “Katalog dosud nalezených licencí L87 a L97”, který si můžete stáhnout ve formátu XLSX. Byla provedena kompletní aktualizace obrazových částí katalogu.


Úvod


Sběratelství výplatních otisků je v poštovním provozu vedle jiných technických vymožeností fenoménem naší doby. Vzniklo ve dvacátých letech 20. století současně s proniknutím červených výplatních otisků do poštovního provozu při vyplácení zásilek poté, co Světová poštovní unie (UPU) oficiálně dala na svých světových kongresech v Madridu (1920)ve Stockholmu (1924) souhlas s jejich používáním a stanovila pravidla. Článek 42 světové úmluvy o používání výplatních strojů v poštovním provozu se stal základem pro tento způsob vyplácení, které se poté masivně rozšířilo po celém světě.

NEOPOSTOd těchto let se hodně změnilo. Mechanické výplatní stroje koncem 20. století byly postupně nahrazovány digitální verzí vyšší generace. Pokrok si našel i území České republiky a její poštovní provoz. Přinesl velkou změnu v podobě moderních digitálních výplatních strojů zprvu v červené barvě, posléze – od roku 2014 – i v modré barvě a s matrixem. Moderní stroje nejen svým mechanismem vytváří digitální známku, ale zaznamenávají i data o zásilce. Pyšní se konektivitou LAN a USB. MohouNEOPOST_1 zásilku vážit a přijmout kreditování na dálku. Automaticky aktualizují i poštovní tarify. Předností je i emailové upozornění na stav inkoustu ve stroji a dálková diagnostika. Statistiky a monitoring poštovních nákladů jsou samozřejmostí. Veřejnost tyto posly nové techniky přijala a v roce 2015 počet uživatelů těchto strojů narostl.

I sběratelská obec ihned po jejich zavedení zaostřila svou pozornost a začala tyto nové artefakty sběratelství shromažďovat a věnovat se jim. Koncem roku 2015 nastala logická situace, že je nutno vytvořit první katalog, spíše seznam umožňující nejen shromáždit dostupné informace z poštovního provozu sběratelským pohledem, ale vytvořit jednotný jazyk pro sběratelské dorozumění pro logickou výměnu. Doplňuji, že typologický katalog již existuje a je zavěšen na našich stránkách KF 00-15, v pravém sloupci na titulní straně v rubrice SPECIALIZOVANÉ OBORY pod názvem „Ilustrace k článku GLOSY 2013 – II“. Předložený katalog je katalogem ilustračním navazujícím na již zveřejněný typologický záznam a popis. Tento typ výplatního otisku zařadili i autoři katalogu The International Postage Meter Stamp Catalog na základě mého upozornění.

Číslování je zatím provizorní a bude nutno je měnit při dalších nálezech, případně zvážit zveřejnění dodatkového seznamu. Období použití těchto otisků teprve začalo a není uzavřeno. Zcela jistě budou hlášeny další nálezy a seznam se bude rozšiřovat (není zatím uzavřen). Proto prosím o sledování příspěvků na našich stránkách a nových otiscích a dodatky k tomuto katalogu.

Můj další pokus katalogizace je stále jen pokusem, který je nutno v dalších letech vylepšovat a doplňovat. Zájemce informuji, že jsem zvolil poštovně historické hledisko při katalogizaci, které se tak osvědčilo ve všech předchozích katalogizačních počinech od poloviny 70. let minulého století do dneška. Na tomto místě uvádím, že v přehledech jsou otisky s názvy pošt, jimž je předřazen název „Depo“. Ty opomíjím a uživatel je najde v katalogu pod místním názvem.

Pozorný čtenář jistě ihned postřehne, že katalog tvoří 3 části, do kterých jsem otisky rozdělil. Jednak je to seznam/katalog otisků soukromých uživatelů (s označením, ale i bez označení oprávněného uživatele výplatního stroje), dále pro snažší orientaci jsou v dalším přehledu uvedeny a zobrazeny výplatní otisky bez označení oprávněného uživatele a konečně je uveden třetí seznam/katalog otisků, které začaly vyplácet zejména hromadné zásilky koncem roku 2015 na poštách. Udává se datum 1.12.2015, ale vyskytují se i otisky s datem z listopadu 2015.

V seznamu zatím nenajdete dlouhé odborné úvody a zájemce odkazuji na některé dřívější katalogy, které obsahují vše potřebné, popis výplatního stroje (zatím jen jediného soustavy Neopost), terminologii, metodiku sestavení katalogu, literaturu, ocenění. Na ocenění je příliš brzo, nicméně určitý obrázek poskytují aukční weby www.ebay.comwww.aukro.cz či aukce specializovaných společností (např. The Meter Stamp Society USA), kde se podobné či identické modré otisky již nacházejí a mohou poskytnout určité vodítko k ocenění. Nevyslovuji se podrobně ke strojům, které zásliky vyplácejí, Jsou údajně tří ze široké škály výrobce NEOPOST (IS-350, IS-440, IS-480). Později jistě dojde i na jejich detailnější popis konstrukce a funkce.

Omezuji se na katalog dle podacích pošt a v jejich rámci abecedního řazení uživatelů včetně ilustrací, přehled otisků bez označení uživatele, rejstříky (uživatelů a licenčních čísel). Pro snadnou přehlednost doplňuji přehled zkratek základních služeb, které výplatní otisky nastavují.

Na nálezech, respektive získání důležitých informací, se podílela řada sběratelů, kterým webové stránky Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha ke zveřejnění poskytly prostor ve zřízené rubrice „Modré výplatní otisky“. Zde najdeme obrázky dosud dokumentovaných otisků. V denním přehledu zpráv se objevují jednotlivá hlášení a poznámky k nim. Na tomto místě bych rád poděkoval těm, kteří se svými podklady o tento katalog zasloužili. Abecedně a bez titulů jimi jsou: Ladislav Čechák, Antonín Dostálek, Přemysl Haloda, Karel Holoubek, Máša Chábová, Jaroslav Konečný, Pravoslav Kukačka, Jiří Marko, Jiří Neumann, Jaroslav Pavlátka, Václav Pixa, Jaroslav Punčochář, Jaromír Skácel,  Milan Těšínský, Vladimír Vrbata, Jan Všetečka. Všem děkuji a těším se na další spolupráci. Jsem rád, že jsme zachytili nástup těchto výplatních strojů od samého počátku a že zachycujeme otisky z poštovního provozu ku prospěchu sběratelů. V minulosti tomu tak nebylo. Svědčí to o současné vyspělosti specializovaných sběratelů.

Uzávěrka prvního vydání katalogu je 22.12.2015, může dojít i k přečíslování existujících otisků.
Druhá aktualizace katalogu je k datu 13.3.2016

Dodatky a připomínky, ale i sebemenší informace rád uvítám na emailové adrese: ILeis@seznam.cz

Sběratelům přeji hodně úspěchů v tomto novém sběratelském podoboru specializované filatelie a věřím, že tento katalog přijali jako malý dárek k Novému roku 2016 a že vítají i jeho aktualizace.

Autor: Ivan Leiš


MODRÉ výplatní otisky NEOPOST České republiky v letech 2014-2015 (sběratelsky dokladované)


1. Katalog dle podacích pošt a abecedního řazení uživatelů (s provizorním označením)

2. Přehled otisků dle podacích pošt bez označení oprávněných uživatelů výplatních strojů

3. Seznam výplatních otisků soustavy NEOPOST určených pro vyplácení hromadných zásilek na poštách (licenční číslo vlevo nad matrixem ve formátu L97XXXXXX) s ukázkou

4. Seznam dle abecedního pořadí uživatelů

5. Licenční rejstřík strojů (celkově bez poštovních)

6. Přehled zkratek základních služeb a doplňkových služeb

7. Poznámky


Kapitola 1

TDG1


B1

266 01 Beroun 1
Městský úřad Beroun

nezn. lic.
-12/15-

MODRY_BEROUN1

B2

602 00 Brno 2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Brno-město

87002137
-8/15-

KU_BRNO_MESTO

B3

602 00 Brno 2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Brno-venkov

87002136
-8/15-

KU_BRNO_VENKOV

B4

615 00 Brno 15
IMS (International Mail Service)

87002130
-1/15-

MODRY_08_2015

Č1

470 07 Česká Lípa
(DEPO ČESKÁ LÍPA 70)
NEMOCNICE Česká Lípa

87002128
-7/15-

modry_otisk_26

H1

695 01 Hodonín 1
(bez označení uživatele)

87002111
-1/16-

L87002111_Hodonin

H2

268 01 Hořovice
Městský úřad Hořovice

87002189
-9/15-

modry_otisk_23

CH1

357 36 Chodov u Karlových Var 2
Město Chodov

87002101
-3/15-

MODRY_01_2015

L1

460 01 LIBEREC
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

87002139
-10/15-

modry_otisk_32

M1a

293 02 Mladá Boleslav 2
ATALIAN

87002081
-12/14-

MODRY_03_2015

M1b

293 02 Mladá Boleslav 2
ATALIAN (bez označení uživatele)

viz též Praha 86

87002081
-2/15-

ATALIAN_MODRY_BEZ

M2

295 01 Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště
(bez označení uživatele)

87002118
-3/15-

MODRY_06_2015

N1

288 02 Nymurk 2
Vodovody a kanalizace Nymburk

87002095
-01/16-

NYMBURK_VODOVODY_MODRY

O1

675 21 Okříšky
Městys Okříšky

87002107
-8/15-

modry_okrisky

O2

772 00 Olomouc 2
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
(bez označení uživatele)

87002141
-2/15-

MODRY_13_2015

O3

770 72 Olomouc 9
(DEPO OLOMOUC 72)
Olomoucký kraj

87002245
-9/15-

MODRY_OTISK_26

O4

704 00 Ostrava 4
Stavební bytové družstvo Nová huť, Ostrava

87002192
-12/15-

L87002192_SBD_Nová_hut

O5

700 30 Ostrava 30
GE Money Bank
(bez označení uživatele)

87002142
-7/15-

MODRY_02_2015

O6

700 48 Ostrava 48
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh

87002106
-10/15-

L87002106_SSDZ

P1

397 01 Písek 1
Město Písek

87002183
-4/15-

modry_otisk_PISEK

P2

306 00 Plzeň 5
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

87002138
-9/15-

PLZEN_KATASTR

P3

118 00 Praha 011
Ministerstvo kultury

87002131
-3/15-

MODRY_04_2015

P4

110 00 Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy

87002083
-11/14-
-9/15-

MODRY_10_2015

P5

120 00 Praha 2
Obvodní soud pro Prahu 5

87002288
-2/16-

OBVODNI_SOUD_PRAHA_5

P6

140 00 Praha 4
GE Money Bank
(bez označení uživatele)

87002094
-2/15-

MODRY_07_2015

P7

160 00 Praha 6
Kaufland spol. s r.o.

87002132
-7/15-

MODRY_OTISK_24

P8

160 00 Praha 6
Vysoká škola chemicko-technologická

87002127
-9/15-

modry_otisk_24

P9

100 00 Praha 10
Obvodní soud pro Prahu 10

87002076
-9/15-

MODRY_OTISK_24a

P10

100 00 Praha 10
SZÚ (Státní zdravotní ústav)

87002186
-9/15-

modry_otisk_20b

P11

128 00 Praha 28
CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu) ústav)

87002285
-1/16-

CZECH_TRADE

P12

160 08 Praha 68
Český aeroholding
(označení uživatele: Fly to/from Prague)

87002075
-2/15-

Aeroholging_modry

P13

186 00 Praha 86
ATALIAN
(viz ATALIAN Mladá Boleslav 2)

87002082
-1/15-

MODRY_09_2015

P14

199 00 Praha 99
GE Aviation Czech, s.r.o.

87002109
-11/15-

L87002109_GE_Aviation

P15

102 00 Praha 102
STILL

87002238
-12/15-

modry_otisk_29

P16

155 00 Praha 515
Kühne + Nagel

87002184
-3/15-

MODRY_12_2015

P17

163 00 Praha 618
(bez označení uživatele)

87002193
-1/16-

MODRY_Praha618a

P18

110 00 Praha 1

(DEPO PRAHA 702)
Česká silniční společnost

87002247
-3/16-

CESKA_SILNICNI_PRAHA

P19a

193 00 Praha 913
TETA drogerie

87002144
-10/15-

modry_otisk_25

P19b

193 00 Praha 913
P.K. Solvent s.r.o.
(Velkoobchodní síť Šestajovice)

87002144
-10/15-

L87_SESTAJOVICE_TETA2

P19c

193 00 Praha 913
FAMILY drogerie s.r.o.

87002144
-12/15-

L87002144_Family_drogerie

P19d

193 00 Praha 913
Salfa a.s.

87002144
-12/15-

L87002144_Salfa

R1

408 01 Rumburk
Město Rumburk

87002277
-2/16-

Rumburk

T1

763 62 Tlumačov
Dura.Line CT, s.o.r.

87002114
-5/15-

L87002114_dura_line

Ú1

686 01 Uherské Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

87002187
-12/15-

NEMOCNICE_UH_MODRY

Ú2a

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN

87002073
-12/14-

MODRY_05_2015

Ú2b

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN (nové označení)

87002073
-5/15-

EVROFIN_VERZE2

Ú2c

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN
(bez označení uživatele)

87002073
-6/15-

modry_otisk_30

Z1

689 03 Znojmo 3
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

87002134
-3/15-

MODRY_11_2015

 • DEPO Česká Lípa 70 – viz Č1

 • DEPO Olomouc 72 – viz O3

 • DEPO Praha 702 – viz P18


Kapitola 2


87002111
-1/16-

Hodonín 1

bez označení

L87002111_Hodonin

87002081
-2/15-

Mladá Boleslav 2

Atalian Mladá Boleslav 2

ATALIAN_MODRY_BEZ

87002118
-3/15-

Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště

MODRY_06_2015

87002141
-2/15-

Olomouc 2

Zdravotní pojišťovna MV ČR

MODRY_13_2015

87002142
-7/15-

Ostrava 30

GE Money Bank

MODRY_02_2015

87002094
-3/15-

Praha 4

GE Money Bank Praha 4

MODRY_07_2015

87002193
-1/16-

Praha 618

bez označení

MODRY_Praha618a

87002073
-6/15-

Ústí nad Labem 11

EVROFIN

modry_otisk_30

Kapitola 3


B1 (poš)

608 00 Brno 8

97000001
-12/15-

 Brno 8

H1 (poš)

580 02 Havlíčkův Brod 2

97000056
-01/16-

MODRY_HAVL_BROD

H2 (poš)

769 01 Holešov

97000009
-12/15-

modry_otisk_34

M1 (poš)

293 05 Mladá Boleslav 5

97000042
-6/16-

L97_BOLESLAV

P1 (poš)

530 01 Pardubice 1

97000050
-12/15-

modry_pardubice

P2 (poš)

397 01 Písek 1

97000019
-12/15-

Modrý výplatní otisk Písek (L97000019)

P3 (poš)

180 00 Praha 8

97000033
-12/15-

L97_PRAHA8

P4 (poš)

170 04 Praha 74

97000032
-1/16-

Praha 74

P5 (poš)

180 08 Praha 88

97000034
-12/15-

MO_PRAHA88

P6 (poš)

190 03 Praha 93

97000035
-12/15-

modry_otisk_35

P7 (poš)

199 00 Praha 99

97000038
-12/15-

OVS modrý PRAHA 99

U1 (poš)

Uherský Brod 1

97000004
-12/15-

L97_UHERSKY_BROD

V1 (poš)

755 01 Vsetín 1

97000006
-12/15-

VSETIN_MODRY

Ž1 (poš)

Žamberk

97000054
-11/15-

Modrý výplatní otisk - pošta Žamberk

Licenční číslo

PSČ

Název uživatele

Stažení katalogu licencí

197000001608 00Brno 8

Soubor ke stažení (XLSX)


Katalog obsahuje evidenci výplatních strojů podle licenčního čísla (licenční řada L87 a L97). Soubor je možné po stažení otevřít v programu EXCEL. Kromě jiného zde najdete informace o PSČ pošty a dále údaj o oprávněném uživateli.

 • první list – licence řady L87

 • druhý list – licence řady L97


Aktualizace souboru k 13.3.2016


297000004688 01Uherský Brod 1
397000006755 01Vsetín 1
497000009769 01Holešov
597000019397 01Písek 1
697000032170 04Praha 74
797000033180 00Praha 8
897000034180 08Praha 88
997000035190 03Praha 93
1097000038199 00Praha 99
1197000042293 05Mladá Boleslav 5
1297000050530 01Pardubice 1
1397000054564 01Žamberk
1497000056580 02Havlíčkův Brod 2

Kapitola 4

Název uživatele

Katalogové číslo

1ATALIANM1a, M1b, P13
2CzechTrade Česká agentura na podporu obchoduP11
3Český aeroholding (Fly to/from Prague)P12
4Dura.Line CT s.r.o.T1
5EVROFINÚ2a, Ú2b, Ú2c
6GE Money BankO5, P6
7GE Aviation Czech s.r.o.P14
8IMS (International Mail Service) BrnoB4
9Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-městoB2
10Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-venkovB3
11Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj ZnojmoZ1
12Katastrální úřad pro Plzeňský kraj PlzeňP2
13Kaufland spol. s r.o.P7
14Krajská nemocnice LiberecL1
15Kühne + Nagel Praha 5P16
16Magistrát hl. m. PrahyP4
17Město ChodovCH1
18Město Mnichovo HradištěM2
19Město PísekP1
20Město RumburkR1
21Městský úřad BerounB1
22Městský úřad HořoviceH2
23Městys OkříškyO1
24Ministerstvo kultury ČR Praha 011P3
25NEMOCNICE Česká LípaČ1
26Obvodní soud pro Prahu 5P5
27Obvodní soud pro Prahu 10P9
28Olomoucký krajO3
29Státní zdravotní ústav (SZU)P9
30Stavební bytové družstvo Nová huť, OstravaO4
31STILLP15
32Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-ZábřehO6
33TETA drogerie (P.K. Solvent s.r.o., FAMILY, Salfa)P19a, P19b, P19c, P19d
34Uherskohradišťská nemocniceU1
35Vododovy a kanalizace Nymburk, a.s.N1
36Vysoká škola chemicko-technologická Praha 6P8
37Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR OlomoucO2

Kapitola 5


Licenční číslo L87XXXXXX


Soubor ke stažení (XLSX)


Katalog obsahuje evidenci výplatních strojů podle licenčního čísla (licenční řada L87 a L97). Soubor je možné po stažení otevřít v programu EXCEL. Kromě jiného zde najdete informace o PSČ pošty a dále údaj o oprávněném uživateli.

 • první list – licence řady L87

 • druhý list – licence řady L97


Aktualizace souboru k 13.3.2016


Licenční číslo

Název uživatele

187002073 (X)EVROFIN
287002075Český aeroholding (Fly to/from Prague)
387002076Obvodní soud pro Prahu 10
487002095Vodovody a kanalizace Nymburk
587002081 (X)ATALIAN Mladá Boleslav 2
687002082ATALIAN Praha 86
787002083Magistrát hl. m. Prahy
887002094 (X)GE Money Bank Praha 4
987002101Město Chodov
1087002106Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh
1187002107Městys Okříšky
1287002109GE Aviation Czech, s.r.o.
1387002111 (X)Hodonín
1487002114Dura Line CT, s.r.o.
1587002118 (X)Město Mnichovo Hradiště
1687002127Vysoká škola chemicko-technologická Praha 6
1787002128NEMOCNICE Česká Lípa
1887002130IMS (International Mail Service) Brno
1987002131Ministerstvo kultury ČR Praha 011
2087002132Kaufland spol. s r.o.
2187002134Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Znojmo
2287002136Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-venkov
2387002137Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-město
2487002138Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň
2587002139Krajská nemocnice Liberec
2687002141 (X)Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Olomouc
2787002142 (X)GE Money Bank Ostrava
2887002144TETA drogerie (P.K. Solvent s.r.o., Family, Salfa)
2987002183Město Písek
3087002184Kühne + Nagel Praha 5
3187002186SZÚ (Státní zdravotní ústav)
3287002187Uherskohradišťská nemocnice Uherské Hradiště
3387002189Městský úřad Hořovice
3487002192Stavební bytové družstvo Nová Huť (SBDNH) Ostrava
3587002193 (X)Praha 618
3687002238Still Praha 102
3787002245Olomoucký kraj
3887002247Česká silniční společnost Praha 1 (ČSVTS Praha 1)
3987002277Město Rumburk
4087002285Czech Trade Česká agentura pro podporu obchodu
4187002288Obvodní soud pro Prahu 5

Symbol “X” je určen otiskům bez označení oprávněného uživatele.


Kapitola 6

Typově schválený otisk pro výplatní stroje zavedený do praxe Českou poštou, s.p.
je dán příslušnou normou ČP 186/389/2014/PRM.

Digitální známka schválená Českou poštou, s.p.

POPIS_MODREHO_OTISKU

Na následujících obrázcích najdete přehled označení produktového kódu zásilky (červená šipka) – Česká republika

(kliknutím na obrázky se dostanete k jejich původní velikosti)
dispozice_01dispozice_02

Poznámky

 • Zobrazené ilustrace jsou až na výjimky zmenšené a neodpovídají skutečnosti

 • Modrá barva se může od originálu lišit

 • Zdroje informací: poštovní věstníky, normy, články o modrých otiscích na webu www.kf0015.cz, vlastní sbírka, hlášení sběratelů

 • Katalogizace (číslování) a záznamy vycházejí z osvědčených postupů při katalogizaci výplatních otisků u publikovaných katalogu Miroslava Boušky, Luďka Janů a Ivana Leiše

 • Symbol “X” je určen otiskům bez označení oprávněného uživatele.

 

4 Responses to Katalog modrých otisků ČR 2014-2016 (2. aktualizace)

 1. Pravoslav Kukačka napsal:

  Ivane,
  je to opravdu krásný dárek sběratelům k letošním Vánocům, díky.

  Slávek Kukačka

   
 2. Všetečka Jan napsal:

  Velice přehledně uspořádané a mnoho důležitých informací pro případné zájemce.

  Díky Ivane.

   
 3. Ivan Leiš napsal:

  Díky za slova uznání. Na Katalogu modrých otisků NEOPOST se stále pracuje a za pochodu budou do něj zařazeny v nejbližších dnech ještě přírůstky z posledních dnů roku 2015, jakož i první, zatím krátký seznam poštovních otisků výplatních strojů NEOPOST, které poznáme dle odlišného čísla licence (L97) nad matrixem. Na našich stránkách byla zveřejněna krátká informace o těchto otiscích, které vyplácejí zásilky od konce listopadu/začátku prosince. Jsem rád, že jsme pro sběratele zachytili tyto otisky od začátku jejich existence v poštovním provozu, což u předchozích náběhů nových otisků od roku 1926 se nestalo.

  Zcela jistě jako každý rok neopomenu ani letos souhrn novinek, které potěšily náš sběratelský život v končícím roce (jedná se otisky digitálních strojů nižší digitální úrovně v červené barvě, jejichž Katalog je k nalezení v rubrice SPECIALIZOVANÉ OBORY v příspěvku “Ilustrace k článku GLOSY 2013 -II” a “Nové objevy a zajímavosti českých výplatních otisků – 2014”). Snad v lednu. Ani tyto otisky by se neměly ztratit z okruhu zájmu sběratelů.

   
 4. Ivan Leiš napsal:

  AUTORSKÁ INFORMACE

  Uživatele Katalogu modrých otisků NEOPOST České republiky 2014-2016, který je založen na třídění otisků z poštovně historického hlediska, informuji, že k datu 2.aktualizace 13. 3. 2016 jsem ukončil doplňování a zveřejňování dalších nových sběratelsky doložených poznatků z tohoto podoboru. Práce na Katalogu jsem nicméně neukončil a doplňky budou do stávající práce zaneseny a vydány s největší pravděpodobností ve vhodný okamžik tištěnou formou. I elektronická verze bude jednou za čas doplněna a upravena. Laskavostí výboru KF 00-15 první pokus o Katalog, který je zpracován poštovně historicky (otisky jsou řazeny abecedně dle názvu dohlédacích pošt – řazení vychází z dobrých zkušeností spojených s předchozími katalogizačními pokusy československých výplatních otisků), zůstane na webových stránkách. Za toto rozhodnutí děkuji. Velké díky a uznání patří i všem, kteří přispěli k vypracování tohoto Katalogu i sebemenší radou či nálezem otisku.

  Zájemci o pravidelné aktualizace a informace o současných modrých otiscích České republiky však o nové údaje a souhrnné přehledy nepřijdou. Náš webmaster Ing. Jiří Marko iniciativně zřídil podstránky http://modry.kf0015.cz, kde pravidelně zveřejňuje E-Databázi doposud známých modrých výplatních otisků. Zde mohou zájemci získat přehled doposud sběratelsky doložených otisků a nové informace. Tyto podstránky obsahují otisky řazené podle licenčních čísel výplatních strojů. Sběratele upozorňuji, že číslování otisků uvedených v mém Katalogu a v E-Databázi se různí.

  Věřím, že sběratelé a uživatelé českých výplatních otisků toto rozhodnutí přijmou vstřícně a že se aktivně budou i nadále podílet na tvorbě nejen tohoto přehledu modrých otisků, které zatím tvoří velmi malou entitu tohoto sběratelského oboru od roku 1993. Od vzniku otisků několika výrobců strojů a velké řady jejich modelů s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA respektive ČESKÁ POŠTA v barvě červené (a později modré) existuje dle skromného odhadu několik tisíc ne-li více. Škoda, že podobná situace cesty nacházet a zveřejňovat otisky formou jakési “reality show”, jak tomu je u modrých otisků, nebyla koncem roku 1992 a počátkem roku 1993. Hodně cenných otisků zmizelo z košů na papír ve sběru. Doufám, že se najdou sběratelé, kteří zachytí i červené otisky z let 1993 dodnes. Typologické pomůcky u nás i ve světě naštěstí existují.

  Sběratelům přeji hodně radosti nad sbírkou výplatních otisků, aspoň takovou, jako jsem prožil s dalšími kolegy a přáteli v 70. letech a později já.

  Ivan Leiš

   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Další modrý výplatní otisk (XL)

Další nález modrého výplatního otisků nám zaslal Vladimír Vrbata. Děkujeme. Jedná se o modrý výplatní otisk licenční řady L87. Brzy...

Další modré výplatní otisky (XXXIX)

Další nálezy modrých výplatních otisků nám zaslali: Jaroslav Konečný a Jaroslav Pavlátka. Děkujeme. Jedná se o modré výplatní otisky licenční...

Fotogalerie z vernisáže výstavy Oldřicha Kulhánka – 9.3.2016

Ve středu 9. března 2016 se uskutečnila vernisáž výstavy Oldřicha Kulhánka s názvem "Mistr známkové tvorby". Výstavu můžete navštívit v...

Zavřít