Na začátku mezinárodní PRAGA 1950, na konci celostátní PRAHA 1950


Nedávno mne upoutal jednostránkový článek značky KM s ilustracemi uveřejněný ve Filatelii 1/2017 pod názvem “VÝSTAVA PRAGA 1950 – Kolik vlastně bylo mezinárodních a světových výstav PRAGA?“. Věřím, že nejen mne a že nastíněná záhada či nejasnost se brzo objasní.


Vzhledem k tomu, že náš klub se aktivně podílel na organizaci této výstavy (Václav Matura byl jmenován předsedou této výstavy a Václav Nebeský stanul v čele mládežnického odboru) a 26 našich členů vystavilo na tu dobu „moderní“ kolektivní exponát a obdrželo I. cenu v kategorii klubů Revolučního odborového hnutí, rád bych přispěl i já svou troškou do filatelistického mlýna.

Výstava byla na svou dobu úspěšná. Vždyť se o ní zmiňuje arch. Albert Jonáš, její architekt, ve svých „tajných“ pamětech v roce 1972: „Těžko se dá vzpomenout, kterou výstavu jsem dělal nejradši, ale snad to byla Praga 1950, světová výstava poštovních známek, které jsem dělal tři.“ I Václav Nebeský se o výstavě zmiňuje na výsost pozitivně ve své známé knížce „Filatelistovo podzimní rozjímání“ z roku 1975 v kapitole „Zakládám klub ZMP“ takto: „Významnou událostí bylo jmenování našeho jednatele Václava Matury předsedou celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950, kde i já měl nemálo příležitostí přiložit ruku k dílu jako vedoucí dorosteneckých záležitostí. Na výstavě se podíleli početní žáci z našich patronátů …“.

Výstava však měla i smutnou tečku pro náš klub. Jak píše Václav Nebeský: „V dubnu 1951 zemřel po akutním zánětu slepého střeva náš nejobětavější pracovník Václav Matura, sotva dokončil práci spojenou s výstavou PRAHA 1950. Tady také končí historie Sportovního klubu zaměstnanců města Prahy … příštího roku přijímá nový název: Závodní klub ROH zaměstnanců hlavního města Prahy – vodárny, odbor filatelie.“

Tolik na úvod.


Teď k nejasnostem ohledně této výstavy a jejího názvu pomocí faktů, které mi jsou známy.


V naší klubové (Vaňkově) kronice by bylo jistě více informací, ta je však nezvěstná. Takže musím čerpat ze svých archivů a dalších zdrojů. Sestavme si kroniku událostí ze známých a ověřených faktů. 15.2.1948 – Časopis českých filatelistů, orgán Ústředí čs. filatelistických spolků a odborný časopis nejstaršího klubu v ČSR (ročník 3, číslo 5) ve svém otvíráku z pera tajemníka Ústředí Karla Basiky pod názvem „PRAGA 1950“ uveřejňuje rozsáhlou informaci ve svém otvíráku (společně s momentkou z předchozí výstavy PRAGA 1938):

Mezinárodní výstava poštovních známek v Praze 1950 – ano, bude – tak rozhodl ústřední výbor naší vrcholné filatelistické organizace na své poslední schůzi … Kdo by nevzpomněl velkých a slavných dnů výstavy „Praga 1938“, která doufejme bude mít důstojnou reprísu v roce 1950. Toho dne vzpomene naše země stého výročí vydání prvních poštovních známek u nás, třebaže tehdá ještě rakouských, ale přece jen u nás … .


1948-1949

Začaly přípravné práce na této výstavě, byla získána záštita prezidenta republiky Klementa Gottwalda a byla potvrzena i záštita Mezinárodní filatelistické federace (FIP). Zmiňuje se o ní výše uvedený článek otištěný ve Filatelii. Tato fakta vyplývají i z oficiálního dopisu s datem 19.12.1949 otištěného u zmíněného článku. I oficiální výstavní nálepky dle návrhu arch. Alberta Jonáše (rytec J. Goldschmidt), které uvádějí PRAGA 1950, výstavu mezinárodní. Doplňuji, že pravděpodobným autorem výstavního hlavičkové papíru je též Albert Jonáš.

1950

Je důležité zmínit i jeden důležitý fakt, který zatím nikdo nepřipomněl: původní doba konání výstavy byla stanovena na 20.-29.5.1950, výstava se však konala v později – v období od 28.10. do 5.11.1950. Společně se změnou konání výstavy došlo v průběhu roku 1950 i ke změně názvu a statutu výstavy – z mezinárodní na celostátní. FIP pravděpodobně z tohoto důvodu stáhla i svou záštitu anebo ne?

21.10.1950

K Celostátní výstavě poštovních známek PRAHA 1950 vyšlo několik známek dle návrhu a z rytecké díly Jiřího Švengsbíra: 4 známky z historie – Pof. 558, 559, 560,561, Vydány i FDCky.

28.10.1950

Z umělecké dílny stejného výtvarníka a rytce vyšly další dvě známky Prahy ze současnosti (rozestavěný dříve Švermův, dnes Štefánikův most) – Pof. 562, 563 s FDC a aršík (Pof. A564). Filatelistické materiály a i příležitostná denní razítka nesly název výstavy jako „Celostátní výstava poštovních známek“.


Zdroje obrázků: Burda-auction, Sbiram.cz a Filatelie Marvan


Razítka, poštovní známky, FDCky vše na konci vyjasnily, historie čs. organizované filatelie má však nadále nejasnosti: proč se mezinárodní výstava změnila v celostátní a jaké byly důvody pro změnu termínu konání výstavy? Zatím se můžeme jen domnívat a spekulovat – byly to mezinárodní situace a politické události v souvislosti se změnou poměrů v Československu? Či něco jiného?

Doloží někdo související fakta a podloží je doklady?

Další otázka souvisí se zařazením této výstavy do řady významných mezinárodních a světových výstav v řetězci „PRAGA“. Jako autor článku ve Filatelii se domnívám, že i tato výstava by měla být v rodokmenu těchto výstav, i když nakonec byla „jen“ celostátní (a možná ani se záštitou FIP). Už s ohledem na těžkou a složitou práci organizátorů. Byla to těžká, přetěžká doba, kterou si mnozí z nás neumějí ani představit.

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar