Současná razítka Velké Británie


Pohled do zahraničí nikdy neuškodí, zvláště na poštovní provoz hospodářsky vyspělé země mající rozsáhlý poštovní provoz historicky i v současnosti v rámci celé země a se zeměmi Commonwealthu. Je na nás specializovaných sběratelích se nejen poučit, ale i zachytit funkci a zajímavosti poštovního provozu a jeho artefakty vytvářející širokou mozaiku poštovní historie. Dne se zastavíme v současnosti a pohlédneme na různorodost poštovních razítek Velké Británie.


Proč razítka?


Pokud je poštovní známka či další prostředky vyplácení či zaplaceného výplatného podaných zásilek solí sběratelství, tak kořením jsou razítka, která přitahují pozornost většiny sběratelů. Začnu definicemi.
Základní filatelistická terminologie české filatelie z roku 1988 definuje základní definici takto:

Poštovní denní razítko (CZ)

razítko sloužící k razítkování poštovních zásilek a dokladů a ke znehodnocování poštovních známek, zpravidla obsahuje tyto údaje: název pošty nebo poštovního kursu, časové údaje (den, měsíc, rok, hodina podání), rozlišovací značka-symbol (číslo, písmeno, kombinaci obou) a poštovní směrovací číslo (u denních razítek po roce 1972), ze sběratelského hlediska rozlišujeme u čs. poštovních denních razítek celkem pět rozličných typů, viz razítka I. – V. typu.

Toto je základní definice, je pochopitelné, že každá doba měla jinou formu razítka, navíc existovaly a existují různá razítka s rozdílným použitím. Zmíněná terminologie má snad nejvíce záznamů z razítkářské oblasti. Pro téma dnešního článku nám postačí tato definice, kterou rád doplním o definici Královské pošty (Royal Mail) Velké Británie. Ta je o něco skromnější:

Poštovní razítko (GB)

Poštovní razítko (Postmark) je oficiální razítko aplikované poskytovatelem poštovních služeb nebo jiným subjektem jeho jménem na poštovní zásilky. Poštovní razítka jsou obecně používány Královskou poštou za účelem znehodnocení poštovní známky připojené na poštovní zásilky, hlavně za účelem ujištění, že známky nejsou znovu poštovně použity.

Dodatky k této základní definici ještě připojují skutečnost, že razítka se aplikují i na zásilky, které nejsou vyplaceny poštovní známkou, ale jsou připojeny na zásilku jinou formou (tisk apod.) svědčící o tom, že poštovné bylo zaplaceno. Jedná se například o předtištěné celiny.

Poštovní razítka mají v originále i jiné názvy (cancels, cancellations, obliterations či handmarks). Razítka používána Královskou poštou mohou obsahovat i slova či ilustrace z rozhodnutí Královské pošty. Razítka však vždy obsahují datum a odpovídající poštovní místo tak, aby bylo zřetelné, kdy a kde byla jistá zásilka byla podána a tříděna.

Razítka se aplikují na originální poštovní zásilky. To znamená, že jakékoliv zásilky podané pro zpracování v poštovním provozu musí odpovídat ve všech ohledech podmínkám poštovní přepravy: musí obsahovat adresu a přinejmenším částku poštovného odpovídající poštovním službám, které jsou poskytovány. Tato poznámka je poměrně důležitá pro aplikaci razítek.

Královská pošta vydala poměrně jasná, vyčerpávající, ale zejména přísná pravidla, která se v poštovním provozu dodržují. Poštovní pravidla jsou přísná zejména v tom, jaké známky se mohou znehodnocovat, platné adresy, znehodnocení, hodnoty (!), umístění známky, data, měny. Tato pravidla jsou poučná též pro sběratele této známkové země a poštovní historie Velké Británie.

Popis, jak postupuje britská poštovní správa, je poučná zejména pro sběratele v cizích zemích.


Razítka všeobecného poštovního použití


Přepážková denní razítka (Counter Datestamp)


Tato denní (datová) razítka jsou obvykle kulatá svým tvarem. Používají se kromě znehodnocení poštovních známek či celin i na jiné doklady (penzijní či daňové doklady apod.). Slouží k dodávkám speciálních zásilek. Tyto zásilky již nejsou předmětem automatizovaného zpracování zásilek. Jsou zejména na přepážkách, odtud jejich název „přepážková“. Slouží i odesilateli jako důkaz, že zásilka byla přijata k poštovní přepravě. Zajímavé je, že tato razítka mají omezené použití – například se neužívají k znehodnocování filatelistických zásilek. V momentě znehodnocení tímto razítkem, zásilka se již nesmí vrátit do rukou odesilatelů. Zůstává zodpovědností Královské pošty ji dodat adresátovi. Poštovní zásilky, které vyžadují potvrzení , jsou též oraženy tímto razítkem, ale jen na poštách (Post Offices), nikoliv ve speciálních střediscích ručního znehodnocení (Special Handstamp Centres).


Balíková denní razítka (Parcel Datestamp)


Tato denní razítka se používají pouze za účelem znehodnocení známek, které byly podány na standardní balíkové zásilky Královské pošty. Jsou obdélníkového tvaru a jsou gumová. Používají je pouze poštovní úřady. Přepážkové a balíkové denní razítka se používají jen pro poštovní účely, neobjevují se na zásilkách filatelistického charakteru.


Výplatní otisky (Meter Marks)


Přísně vzato, toto nejsou razítka, neboť neznehodnocují poštovní známky. Pouze indikují, že bylo zaplaceno poštovné či poštovné bylo předplaceno . Používají se firmami či organizacemi, které vlastní či si pronajímají výplatní stroje, které tisknou vzor otisku schváleného Královskou poštou. Výjimky jsou možné, neboť řada uživatelů hází tyto zásilky vyplacené výplatními stroji přímo do schránek a nepodávají je u přepážek. Británie zatím zná většinou otisky červené barvy. Znovupodání těchto zásilek není možné.


Strojová razítka (Machine Cancels)


Strojová razítka jsou poštovní razítka jsou poměrně široce používaná razítka. V roce 2007 byla oražena na přibližně dvaceti milionech zásilek, které byly dodány ve Velké Británii každý pracovní den. Tyto zásilky zpracovávají poštovní střediska (Mail Centres), kromě reklamní části obsahují i údaje o datu a místě odeslání). Tato razítka se z technických důvodů neobjevují na objemných a velkých zásilkách. Při orážení se používá inkoustová technologie.


Balíková nebo operační ruční razítka (Packet or Operational Handstamps)


Tato razítka se aplikují na zásilky, které z nějakých důvodů nemohou projít razítkovacími stroji. Též se používají v situaci, kdy mají znehodnotit poštovní známky na standardních obálkách, které neznehodnotily razítkovací stroje. K tomu dochází v situaci nesprávně nalepené známky na obálky anebo při větším počtu nalepených známek. Proto je možné mít na stejné zásilce dvě razítka – strojové a balíkové ruční razítko. Balíková razítka jsou v zásadě gumová razítka, ale některá operační razítka jsou kovová. U těchto razítek Královská pošta nezaručuje jejich výskyt a použití na filatelistických zásilkách.

Popsaná razítka shora mohou filatelistické získat jen z normálního poštovního provozu.


Zvláštní ruční razítka (Special Handstamps)


Královská tato razítka pojímá jako razítka filatelistického zájmu. Existuje jich několik druhů. Navazují na tradici razítek, které znehodnocovaly slavnou Penny Black z roku 1840. I když se změnila zásadně technologie, přesto tradice tu je. Nazývají se tradičně ruční razítka, i když se používá různá technologie. Je možno použít několik barev, ale na jedné obálce může být pro několik razítek jen jedna barva. Užívají se tyto barvy – hnědá, zelená, červená, modrá, červená Bordeaux, chromová žlutá, ale i stříbrná a zlatá. Královská pošta tato razítka zpoplatňuje a má přesná pravidla na jejich výrobu a použití. Vzory se dají najít v publikaci British Postmark Bulletin. Filatelistická razítka mají mezi britskými sběrateli velkou popularitu. Mezi ně patří nejen stálá razítka s motivy nebo zvláštní ruční razítka, ale též razítka z prvního dne (lze získat na poštovní přepážce anebo formou objednávky poštou.


Dvojí razítka na jedné zásilce jsou možná (Dual Post-marking)


V poštovním provozu se objevují zásilky podané prostřednictvím Zvláštních středisek ručních razítek, v roce 2007 jich bylo ve Velké Británii celkem 5, střediska pro vojenské síly mají svá (střediska). Tato střediska zajišťují orazítkování dvěma razítky a opět za přísných pravidel. Platí hlavní pravidlo, aby filatelistické zásilky se nelišily od regulérních poštovních zásilek. Královská pošta pamatuje i na sběratele analogických pohlednic (Maximum Cards, Maxi Cards). Z technických důvodů a důvodů zatížení doplatným však mají svá pravidla pro zasílání a orážení a nejsou přijímány do normálního poštovního provozu.

Pravidla Královské pošty jsou jasná, snaží se zamezit vytváření tzv. umělých a dělaných filatelistických zásilek a přibližuje tyto zásilky běžným poštovním zásilkám, jak je to jen možné, a tím je činí věrohodnějšími.


Kliknutím na obrázek se dostanete k jeho větší velikosti včetně popisu obrázku.
GB_01 GB_02
GB_04 GB_06
GB_08 GB_10
GB_03
GB_07
GB_05 GB_09
GB_11

Na závěr reprodukuji celistvost z 10.9.2015, která je odrazem technologického vývoje při zpracování zásilek, kromě R-nálepky je pozoruhodné výplatné na samolepce s hlavou panovnice, na které je oraženo datum odeslání, výplatné a další údaje. Doba se mění.

Zdroje informací a ilustrací:

  1. All About Postmarks (The Royal Mail Guide to Postmarking Services, London 2007)

  2. British Postmark Bulletin, Edinburgh 2007

  3. Vlastní soukromá sbírka

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar