Poděkování pracovnicím České pošty, s.p.


Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha by chtěl poděkovat dvojici pracovnic pošty

paní Škarkové a Křivkové,

které v poslední době obsazují příležitostné poštovní přepážky na různých akcích v Praze. Zejména jde o akce v Poštovním muzeu, dále to byla oslava 70. výročí založení našeho klubu v květnu t.r. v Domě Portus a dokonce to byla i přepážka pošty Praha 022 v historickém vagonu vlakové pošty. Sběratelé otisků příležitostných razítek oceňují mimořádně odpovědný přístup Vašich pracovnic k přípravě všeho, co s provozem přepážky souvisí, což pak ve výsledku znamená vysokou kvalitu otisků razítek ve srovnání s některými jinými poštami.Používání příležitostného razítka na poště by měla být vždy slavnostní událost nejen pro zadavatele razítka, ale i pro pracovníky pošty a mělo by znamenat koncentraci veškerého úsilí pracovníků do zajištění dobrého chodu příslušné přepážky. Je nám naprosto jasné, že v celkových obratech a úkolech České pošty i jednotlivých, zejména velkých pošt, nemusí služba pro filatelisty vždy znamenat významný ekonomický přínos, avšak není možno opomenout dopad na příznivý vztah veřejnosti a pošty, společenský význam takové akce a v neposlední řadě i propagaci naší republiky v zahraničí.

logo_cerne_300_obalka_bila_cely_text_vpravo_negativ_300_183

 A k tomu všemu příležitostné poštovní přepážky České pošty, s.p. přispívají.

 za Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha:

 Ivan Leiš – předseda a Pravoslav Kukačka – jednatel

ceska_posta

Z České pošty, s.p. přišla dne 30.9.2013 odpověď na poděkování dvojici zaměstnankyň (paní Škarková a paní Křivková).


Vážení pánové,

Vaše pochvala na paní Škarkovou a Křivkovou nás velice potěšila. Je naším přáním, aby v našich řadách bylo více takovýchto příkladných zaměstnanců, kteří dokážou svou prací vzbudit pozitivní reakci našich zákazníků tak, jako je tomu ve Vašem případě. Za Vaše příjemné podání děkujeme a věříme, že se i nadále budete setkávat s profesionálním přístupem našich zaměstnanců při poskytování služeb České pošty, s. p.

S pozdravem

Eva Nosková, referent poštovního provozu oddělení poštovních technologií


 
20.5.2022 - Světový den včel - modrý výplatní otisk - pošta Praha 1
This is default text for notification bar