Postcrossing – známý, neznámý


Ten, kdo se pravidelně dívá na EXPONET FÓRUM si jistě všimnul článku o POSTCROSSINGU.


Jen ve stručnosti o co se jedná. Všichni z nás starších si pamatujeme konec 60. a začátek 70. let, kdy v Československu probíhala pyramidová hra o pohlednice. Není to nic zlého ani pejorativního, i ta moderní současná hra o výměnu pohlednic je vlastně vršením pohlednic, na základě pravidla: čím více jich pošlete, tím více jich dostanete. Vše se řídí ale přísnými a jednoznačnými pravidly a všichni účastníci systému „pošli/dostaneš“ jsou generováni elektronicky.


Více Vám neprozradím, jen na závěr. Během následujících 24 hodin totiž padne rekordní číslo, které bude dokladovat, že v rámci této světové výměny bude reálně směněno již 20.000.000 pohlednic. Ano, čtete dobře, dvacet miliónů.


Bližší informace naleznete na této adrese.


Filatelie, Philately, Die Philatelie, Philatélie, Filatelia, Filatelica - Exponet