Monthly Archives: Leden 2023

Tři nové příležitostné motivy ve výplatních strojích NEOPOST – pošty Beroun 1, Praha 1 a Mladá Boleslav 5 (aktualizace)


Aktualizace 14.1.2023


Poštovní historici a sběratelé příležitostných modrých otisků výplatních strojů v provozu pošt mohli na základě námi zprostředkované informace získat na poštovních zásilkách výsledky posledních tří počinů Odborné společnosti Fauna – Flora v uplynulém roce 2022. Elektronické výplatní stroje Neopost na poštách Beroun 1, Praha 1 a Mladá Boleslav 5 byly skutečně v námi oznámených dnech vybaveny softwarem, který umožňoval tisknout zadané příležitostné motivy, jejichž skeny vidíte na připojených obrázcích.

Oproti původně předpokládaného číslování se jednalo o 42., 43. a 44. příležitostný modrý výplatní otisk stroje v užívání pošty dle našeho seznamu na webových stránkách modry.kf0015.cz, neboť toto číslování nám posunul příležitostný modrý otisk na poště Praha 1, zadaný spolkem Olympsport ČR rovněž v závěru roku 2022 (informace je též na našem webu), ovšem překvapivě pro nás bylo jeho zadání dřívější nežli objednávka Odborné společnosti Fauna – Flora.

Sběratelé těchto námětů a příležitostných modrých otisků měli tedy v závěru minulého roku postaráno o neočekávanou aktivitu ve prospěch svého hobby. Dalších novinek v této sběratelské oblasti se (alespoň v nejbližší době) nedočkáme, neboť od začátku roku 2023 Česká pošta, s.p. již objednávky této služby nepřijímá.

Ing. Pravoslav Kukačka


Aktualizace 23.12.2022


Na základě dnešní informace p. Václava Fialy, předsedy výboru Odborné společnosti Fauna – Flora Svazu českých filatelistů, sdělujeme, že Odborná společnost Fauna – Flora zadala přípravu a používání tří dalších příležitostných motivů (digitálních štočků) v elektronických výplatních strojích NEOPOST pošt Beroun 1, Praha 1 a Mladá Boleslav 5 (grafické návrhy příležitostných motivů připojujeme):

  • 28.12.2022 (středa) – pošta Beroun 1 – připomínka, že ve zdejším kraji žil srstnatý nosorožec, o čemž svědčí nálezy v okolí Koněpruských jeskyní i na dalších místech Českého krasu a v CHKO Karlštejnsko. Autorem kresby je David Berger.

  • 29.12.2022 (čtvrtek) – pošta Praha 1 – digitální štoček k Mezinárodnímu dni biologické rozmanitosti.

  • 30.12.2022 (pátek) – pošta Mladá Boleslav 5 – připomínka výstavy obrazů Petra Modlitby Nová cesta do pravěku, která potrvá už jen do poloviny ledna 2023 na mladoboleslavském hradě. Autorem obrázku příležitostného motivu je Petr Modlitba.Bude se tak jednat již o 41., 42. a 43. příležitostný modrý výplatní otisk stroje v užívání pošty.

Přehled všech příležitostných modrých výplatních otisků licence L97 najdete na tomto odkazu

Z informace Odborné společnosti Fauna – Flora zpracoval: Ing. Pravoslav Kukačka


 

Překvapivá novinka: příležitostný motiv Olympsportu ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 – 28.12.2022 (aktualizace)


Aktualizace 14.1.2023


Bylo to skutečné překvapení, když jsme den před Štědrým dnem připravovali nový webový příspěvek o třech nových příležitostných modrých otiscích elektronických výplatních strojů Neopost na poštách v závěru roku 2022, které zadala Odborná společnost Fauna – Flora, když k nám dorazila informace od spolku Olympsport ČR o jeho zadání příležitostného motivu pro použití v provozu pošty Praha 1 ještě v daném roce, a to již ve středu 28.12.2022. Jednalo se tak o poslední počin tohoto druhu ze strany Olympsportu nejen pro rok 2022, avšak o jeden z posledních příležitostných motivů v elektronických výplatních strojích pošt, neboť od začátku roku 2023 již Česká pošta nechce tuto formu propagace na přijatých poštovních zásilkách používat.

 

Nová emise známek – 20.1.2023


Oddělení Známkové tvorby České pošty, s.p. oznamuje vydání nových poštovních známek.

Datum vydání 20. 1. 2023

Výstavka v den vydání poštovních známek se koná.

1. patro budovy pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou).

 

V roce 2022 vzniklo 64 pošt Partner


Za loňský rok došlo po celé České republice k převodu 64 poboček České pošty na pošty Partner. V roce 2021 vzniklo 60 nových partnerských filiálek. Celkem existuje již 813 pošt Partner. Projekt Pošta Partner byl zahájen v roce 2009, první partnerská pošta vznikla v infocentru na Božím Daru.

Pošta Partner je podle platné legislativy plnohodnotnou alternativou k pobočce České pošty a poskytuje všechny základní poštovní služby. Provozovateli jsou obce a soukromé subjekty.

Pokračování najdete na tomto odkazu

Zdroj: Česká pošta, s.p.


 

Přehled kulatých poštovně historických výročí v roce 2023


 

Šest vozů mobilní pošty působí v nových lokalitách


Česká pošta rozšiřuje působnost mobilní pošty na další oblasti České republiky. Šest vozů se od začátku roku 2023 přesunulo do obcí, ve kterých nejsou stálé pobočky České pošty.

První mobilní pošta bude následující tři měsíce fungovat na Nymbursku, kde obslouží obce Veltruby, Opolany, Jestřábí Lhotu a Býchory. Druhá mobilní pošta bude působit na Královéhradecku, kde obslouží obce Libišany, Sirovátka, Roudnice a Lochenice. Další mobilní pošta na Domažlicku obslouží obce Kout na Šumavě, Luženičky a Díly. Čtvrtá mobilní pobočka bude na Písecku navštěvovat obce Putim, Čejetice, Dobev a Drhovle. Pátý vůz na Děčínsku obslouží obce Malé Březno, Lovečkovice a Dolní Habartice a konečně poslední mobilní pošta bude na Prostějovsku navštěvovat obce Ohrozim, Lipová a Pěnčín.

Další pokračování informace o mobilní poště najdete na tomto odkazu

Zdroj: Česká pošta, s.p.


 

Nové ceníky České pošty, s.p.


 

Votočkovy Monografie razítek


Od vydání Votočkových Monografií razítek uplynulo už několik desítek let. Od té doby byla nalezena řada nových razítek, jejich barevných mutací, a některé záznamy, zejména data použití a texty razítek, se podařilo upřesnit.

Tyto nálezy byly publikovány jak v samostatných dodatcích, tak i v různých publikacích a zpravodajích.

V tomto roce připravujeme vydání nového souhrnného dodatku k těmto Monografiím, kde by měly být všechny nové poznatky soustředěny na jednom místě. Aby tento dodatek byl co možná nejúplnější, uvítáme jakékoli další nálezy a poznatky.

K potvrzení správnosti nově zjištěných údajů pošlete prosím skeny nebo čitelné kopie.

Autoři nových poznatků budou v dodatku uvedeni.


Veškeré informace posílejte na e-maily:

jaroslav.boruvka@post.cz nebo stamps@stamps.cz (redakce Filatelie)


Za jakékoli informace předem děkujeme

Zdroj: časopis Filatelie č. 12/2022


 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar