Poslední předsedovo ohlédnutí


Je to až k neuvěření, jak rychle čas utíká. Letos na podzim to bylo již osm let, kdy jsem jednateli našeho klubu a dlouholetému kolegovi Slávkovi Kukačkovi po několika dnech kývl na jeho nabídku nominovat mne na pozici předsedy Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 za odstoupivšího předchozího předsedu Jiřího Váchu.

Velmi rád jsem tuto nabídku přijal, ale jen na období jednoho až dvou let. Skutečnost však byla jiná z tohoto úmyslu se vyvinulo osm let, které ulétly jako list ve větru. Žádné velké plány jsem před členy klubu nepostavil. Skromnost, pokora a úcta a respekt k našim předchůdcům, kteří svůj čas a energii od roku 1943, kdy byl náš klub založen, věnovali, jsem si vetkl do pomyslného erbu svého období práce pro klub. A ještě jednu věc jsem si stanovil. Upevnění identity sběratelství a otevření klubu nejen pro členy, ale i pro filatelistickou a laickou veřejnost. Identita, toť kotva všeho dění a naší existence, řekli by čeští vlastenci v 19. století.

Na tomto místě nemá cenu podrobně popisovat, co klub pod mým vedením vykonal. Čtenáře prahnoucí po informacích tohoto druhu odkazuji na mé „posledníky“ či „ohledníky“, které jsem každý rok vytvořil a zavěsil na naše stránky www.kf0015.cz. Věnovali jsme se důsledně všem činnostem, které rozvíjejí filatelistickou zálibu – zajišťování novinek českých a slovenských známek, celin a FDC, tradiční přednáškové činnosti, exkurzím a procházkám po poštovních místech v Praze, zřízení hned tří webů – jednoho všeobecného a dvou specializovaných, výstavnictví, klubovým minivýstavkám, pravidelným schůzkám členů a sympatizantů klubu, zajišťování poštovních artefaktů a hlavně každodenní propagaci sběratelství specializovaných oborů a poštovní historie. Vše s cílem propagovat zálibu, které se celoživotně věnujeme. Klubové prostředí a absence specializovaných entit mne podpořily k tomu, že jsem během předsednictví pro členy a další zájemce vytvořil sám či s přítelem Robertem Di Casolou několik skromných dílek, které, jak doufám, obohatily naši „chuďoučkou“ filatelistickou literaturu. Byly to jednak katalogy čs. a českých výplatních otisků a české verze úvody k nim, katalogy slovenských výplatních otisků z předchozích období a hlavně kniha z memoárové filatelistické literatury o začátcích výplatních strojů a sběratelství výplatních otisků v Československu. Zde bych chtěl i připomenout, že klub díky úzké spolupráci s nadací Život 90 pomáhá této instituci při plnění jejích chvályhodných cílů v sociální oblasti.

Letos, když se ohlížím, jednou z hlavních událostí byla připomínka 75. výročí založení našeho klubu dne 13.5.1943. Připomínka, která podporuje celou entitu ve vší skromnosti a která jí dodává potřebnou sílu. To byl středobod naší konsistentní činnosti kromě pravidelných akcí a činností, kterým se věnujeme. Důležitou součástí byla i pravidelná přednášková činnost, kterou se snažíme obohacovat nová témata přednášek, ale hledáme i nové autory s cílem neustrnout. Přednášky organizujeme již 75 let, první přednesl v Obecní domě na ustavujícím zasedání náš čestný předseda a zakladatel klubu Václav Nebeský na téma deskových značek známek z území Československa. Před 38 lety dostal přednáškový cyklus řád a pravidelnost s tím, že se snažíme obohatit i obrazovým přenosem artefaktů ze sbírek přednášejících na obrazovku anebo promítací plátno a zařazováním nejzajímavějších přednášek na náš web. Web obsahuje plno filatelistických informací, zpráv (stal se z něj jakýsi FILMON – aktuální filatelistický monitor českého filatelistického života), ale čtenář zde najde zdarma a bez hesel víc než desítku katalogů různých poštovně historických oborů jednak na kmenovém webu, jednak na dvou specializovaných portálech (modry.kf0015.cz a special.kf0015.cz).

Web je sběratelsky více než hodnotný a podporuje různé, někdy i nedostupné a zapomenuté obory. Nutno zmínit i řadu článků a studií z různých oborů a články připomínající různá výročí a osobnosti, často v minulosti opomíjené a zanedbávané, a to i častokrát úmyslně. Je třeba vzpomenout, že se konala i Specializovaná světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 k různým výročím. I zde jsme přispěli skromným příspěvkem a podpořili dvěma exponáty třídu literatury jednoho z našich členů. Na závěr této neúplné bilance zmiňuji ještě jednu důležitou informaci. V červenci 2018 se náš klub stal právně pobočným spolkem SČF.

Na závěr bych rád odpověděl na slova uvedená v nadpisu k tomu ohlédnutí. Proč poslední předsedovo ohlédnutí. Odpověď je jednoduché. Jak jsem uvedl: „Život běží jako o závod.“ Stárnutí a jeho koloběh nezastavíme. Tak je to i v mém případě. Letos má choť, má rodina včetně mne a společníci se rozhodli, že omezíme razantně naše podnikání a že dojde nejen na zrušení nejen některých, hlavně zbožových činností v našich rodinných firmách, ale i na zrušení některých firem. Tím naše přítomnost v Praze a okolí není potřeba a my se odebereme na místa vzdálená. Tím by občasný a „korespondenční“ předseda klubu byl naprosto zbytečný a klub by se dostal do nezáviděníhodné situace. Proto už v polovině minulého roku jsem jednateli a členům výboru v předstihu oznámil svůj úmysl odstoupit z funkce předsedy k 31.12.2018 a uvolnit místo předsedovi novému.

Je pochopitelné, že členem klubu zůstávám. I když mám nabídky stát se členem v místě, kde budu trávit poměrně dost času. Ale není v Česku klub (či entita), který se tak dlouho a tak intenzivně věnuje mé celoživotní zálibě – specializovaným oborům. Není nad věrnost a úctu mým předchůdcům, které jsem většinou osobně znal a kteří mne ovlivnili a umožnili, abych se specializovaným oborům a poštovní historie plně věnoval a realizoval své redaktorské zaujetí. Když mi to umožní okolnosti, rád mezi členy klubu zavítám.

Na tomto místě děkuji všem, kteří mi osm let pomáhali při plnění klubových úkolů. Věřte, nikomu nebude více líto, že se nebudu moci zúčastňovat pravidelně přednášek a schůzek výboru klubu, které probíhaly věcně, v pěkné a dělné atmosféře, na kterou budu jen v dobrém vzpomínat. Oceňuji perfektní činnost výboru a řady našich členů. Bez ní by ocenění FEPA a další pochvaly nebyly možné.

Klubu, našim členům a novému vedení přeji plno úspěchů a sběratelské radosti. Zdravím sokolsky – ZDAR. Všem hodně zdraví a životního a sběratelského štěstíčka. Zároveň přeji všem vše nejlepší do nového roku 2019 plného poštovně historických výročí (viz můj samostatný článek).

Ivan Leiš, předseda od 1. 1. 2019 emeritní


 

2 Responses to Poslední předsedovo ohlédnutí

 1. Pravoslav Kukačka napsal:

  Milý Ivane,

  po určitém předvánočním a vánočním shonu a nemoci, která mě malinko potrápila začátkem nového roku, nacházím chvíli soustředění, abych zareagoval na tomto místě na Tvůj příspěvek na závěr Tvého působení ve funkci předsedy výboru klubu. Myšlenku a Tvé důvody k odstoupení z funkce známe ve výboru již delší dobu, nicméně „tajně“ jsme doufali, že si třeba své rozhodnutí rozmyslíš. Ale znám Tvoji rozhodnost v řešení zásadních otázek, a tak nemohlo být jinak.

  Chtěl bych Ti poděkovat za Tvůj velký přínos pro rozvoj a úspěchy našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha v kontextu rovněž Tvého přispění k rozmachu specializovaných oborů od 70. let minulého století a k obohacení české filatelie vůbec. Byla to zejména Tvá organizátorská činnost ve svazových komisích a sekcích, Tvá sběratelská, badatelská, vystavovatelská a publicistická činnost, na kterou jsi navázal v roli předsedy klubu. Byl jsi hnací silou k významným oslavám 70. výročí založení klubu v roce 2013, kdy jsme překvapili nejen českou filatelistickou veřejnost významnými akcemi, klubovými webovými stránkami, přispěním k vydání či vzniku řady filatelistických artefaktů a vzniku řady publicistických počinů, z nichž jmenujme zejména brožuru k uvedenému výročí (vedle tištěného vydání jde o nejstahovanější soubor na našich webových stránkách) a dvě fotoknihy. Nejinak tomu bylo v roce minulém, kdy jsme si připomněli již 75. výročí založení klubu, tentokrát ve skromnějším stylu. Bez Tvého organizátorského a odborného přispění bychom stěží dosáhli významného ocenění FEPA „Nejlepší evropský filatelistický klub roku 2014“ (jsme pátým českým klubem filatelistů, který toto ocenění získal).

  Přeji Ti pevné zdraví a hodně dalších odborných filatelistických úspěchů.

  Slávek Kukačka, jednatel klubu

   
 2. Ivan Leiš napsal:

  Milý Slávku, vzácný příteli,

  děkuji za tvá milá slova a tvou reakci na mé poslední slovo coby předseda klubu, se kterým jsem od svého vstupu v roce 1974, hodně srostl a našel jsem zde realizaci svých filatelistických snů. I já jsem tajně doufal, že se něco změní a já ustoupím od svého rozhodnutí, které jsem zvažoval dlouho, velmi dlouho. Bohužel okolnosti rozhodnutí se nezměnily, spíše naopak. Nicméně v klubu zůstávám a s klubem budu žít i nadále na základě hesla „Žít klubem“. I když jako řadový člen. To nezmění nic na mém přístupu a práci pro klub, i když musím zvolnit. Věk, tělesná schránka, okolnosti převládající v mém okolí mají bohužel přednost.

  O klub nemám po osmi intenzivní spolupráce s tebou a kolegy z výboru pražádný strach. Určitě upevněnou identitu nezradíte a budete nadále pracovat ve prospěch specializovaných oborů, zejména poštovní historie. Na poštovní známky a celiny jistě nezapomenete tak, abyste vyhověli i členům specializující se se na klasickou filatelii.

  Děkuji ti velmi za tvé díky. Jsem rád, že jsem předchozí zkušenosti zhmotnil v práci pro klub a v jeho úpspěších. Mám hezký pocit, že jsem to, co jsem od klubu s řadou významných osobností, kam zahrnuji i tebe a tvou dlouholetou práci pro klub a filatelii u nás, dostal, jsem klubu vrátil. Možná, že i s úroky.

  Mám příjemný pocit, že jsme společně něco pro klub i naši filatelii vykonali, i když to někdy jde dost ztuha.

  Klubu a jeho členům přeji vše dobré a hodně dalších úspěchů. Hlavně nesmíme polevit a nezradit odkaz našich otců – zakladatelů v čele s Václavem Nebeským.To, že jsem jejho i další znal osobně, mi hodně pomohlo.

  Ivan L.

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..