Monthly Archives: Prosinec 2014

Redaktorovy vzpomínky – významný a zajímavý dokument


Václav Nebeský, významný český filatelista, podporovatel specializovaných oborů a redaktor Tribuny filatelistů, ale i dalších tiskovin, koncem minulého století vzpomínal na dny, kdy vznikala svazová komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie). Nedávno jsem příspěvek nestora československé filatelie, redaktora, zakladatele našeho klubu a našeho čestného předsedy objevil i s průvodním dopisem ve svém archivu. Rád jej po letech zveřejňuji. A to v původní formě, která bude jistě zajímavá pro naše členy a čtenáře. S Václavem Nebeským jsem byl v roce 1981 a 1982 v kontaktu v době vánoční i povánoční. O to je zveřejnění tohoto cenného dokumentu zajímavější. Rád na jeho dobrotivost, lidskost, otevřenost právě v této adventní době vzpomínám.

 

B. JAROLÍMEK – bádání pokračuje


 

Poštovní muzeum – pozvánka na 2 předvánoční akce


Poštovní muzeum zve tímto všechny sběratele, příznivce ilustrace a milovníky vánoční nálady na první dvě doprovodné akce k nové výstavě Ilustrace pro malé i velké.


 

Plzeň 2015 – zrušení konání filatelistické výstavy (aktuality 10.12.2014)


Zrušení záměru konání výstavy PLZEŇ 2015 !!!


Předsednictvo Svazu českých filatelistů na své 11. schůzi konané dne 11.10.2014 rozhodlo svým usnesením o zrušení záměru konání výstavy Plzeň 2015. Usnesení bylo publikováno v Informacích SČF č. 4/2014, které vyšly jako příloha časopisu Filatelie č. 12/2014.

V těchto souvislostech jsme nuceni aktualizovat náš starší příspěvek, který informoval, že pro rok 2015 obdržela titul “Evropské hlavní město kultury” – jak bývá dobrým zvykem posledních let – dvě města: belgický Mons a česká Plzeň a že v rámci souvisejícího projektu “Plzeň sběratelská” (neboť i o sbírání lze hovořit jako o kulturním fenomenu) se v roce 2015 měla uskutečnit “Celostátní filatelistická výstava PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastí“.

Bližší informace přínášel blog NEWSPHILA v příspěvku „Evropské hlavní město kultury PLZEŇ 2015“ ze dne 8.10.2013 na adrese, nyní již také převážně neaktuálním.


 

Havířov 2015 – filatelistická výstava (aktuality 10.12.2014)


Výstava HAVÍŘOV 2015 zrušena !!!


Jak vyplunulo z porady výboru České námětové společnosti SČF (6.9.2014), byla avizovaná nesoutěžní výstava HAVÍŘOV 2015 z finančních důvodů zrušena.

Zdroj: Informace SČF č. 4/2014


Původní příspěvek ze začátku roku 2014


19. setkání hornických měst a obcí ČR pořádají ve dnech 19. – 21.6.2015 Statutární město Havířov SDRUZENI_HORNICIa Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. Klub filatelistů 07-5 Havířov byl primátorem města požádán o zorganizování propagační filatelistické výstavy na téma Hornictví a přidružené obory.

Vystavovatelé, kteří budou chtít na této výstavě představit svůj exponát na dané téma, mohou již nyní kontaktovat předsedu klubu filatelistů 07-5 Havířov.

obalka

Kontaktní adresa:

pmazoch@seznam.cz


 

Internet pohřbil tištěné telefonní seznamy


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 4.12.2014


Ve čtvrtek 4.12.2014 proběhlo poslední klubové odpoledne s přednáškou v tomto roce. Ing. Petr Hoffman představil autobusovou poštovní dopravu až do roku 1932 a dále osobnosti, které se zasloužily o její rozvoj. Během své přednášky seznámil posluchače s ukázkami poštovních autobusů, jízdních řádů apod. na dobových fotografiích. Za fotodokumentaci z přednášky tímto děkujeme Tomáši Chudobovi.

Bližší informace o autobusové poštovní dopravě naleznete zde.


 

Hlavní pošta v Jindřišské v pořadu ČT „Z metropole“


V sobotu 6.12.2014 Česká televize odvysílala pořad „Z metropole“ redaktora Petra Sojky, v němž jsme mohli zhlédnout již 26. pokračování „Tajemství pražských dvorků“. Tentokrát nás kamery zavedly do budovy Hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze, a to do jejích hlavních částí – Velkého dvora, Malého dvora (dnes zasklená dvorana poštovních služeb) a na ochoz v 1. patře, který na dobových fotografiích přibližuje historii pražské pošty a jejích osobnosti.

Průvodci v krátkém šotu nám byli Jiří Kratochvíl, náš člen a znalec pražských pošt, Jan Kramář z Poštovního muzea vPamětní deska autorů výzdoby Praze, Petr Vlk, zaměstnanec pošty, Jiří Kotalík, rektor AVU, Jaroslav Šrámek, Detail výzdobypřepážkový pracovník a Marta Salicharová, mluvčí České pošty. Z jejich vstupů jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, známých i neznámých. České televizi patří dík za zařazení obrazu i slova o jedné z nejvýznamnějších poštovních budov v Česku. Věřím, že časem se dočkáme i delšího filmu, zejména o pozoruhodné vnitřní ornamentální výzdobě a o osobách, kteří se ji zhostili (jsou zvěčněni v levém rohu proti přepážkám vedle kulatého schodiště do 1. patra.

Našim čtenářům připomínáme, že jsme před několika týdny otiskli na našich stránkách příspěvek o budově Hlavní pošty v Jindřišské, který obsahoval kroniku hlavních událostí v životě tohoto místa, kde pošta stojí a o budově samotné včetně podrobnější zmínky o K. V. Maškovi, profesoru dekorativního malířství. K. V. Mašek měl hlavní zásluhu na vnitřní výzdobě. Řada čtenářů reagovala na tento příspěvek a doplnila jej o další fakta (např. o architektu a staviteli budovy).

Autor: Ivan Leiš


 

Slovenské mechanické výplatní stroje končí


SLOVENSKÉ MECHANICKÉ VÝPLATNÍ STROJE KONČÍ (a s nimi i výplatní proužky)


 

Významný slovenský filatelista na poštovní známce


Dne 5.12.2014 vydává Slovenská pošta a.s. poštovní známku „Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)“ v nominální hodnotě 0,60 Euro. Známka s rozměry 37,4×52,9 mm (včetně zoubkování) je vytištěna technikou rotačního ocelotisku v kombinaci s hlubotiskem na tiskových listech s 15 známkami a postranními kupóny. Autorem ocelorytiny poštovní známky a FDC je Mgr. art. Ĺubomír Žálec, ArtD. a autorkou poštovní známky, FDC a razítka FDC je Mgr. art. Mariana Žálec Varcholová. Známku i FDC vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. Známka platí ve vnitrostátním styku a mezinárodním poštovním styku od 5.12.2014 do odvolání. Je koncipována zajímavým způsobem jako lichoběžník s dvěma trojúhelníkovými kupóny.

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar