Monthly Archives: Listopad 2017

Klubové odpoledne s přednáškou – 7.12.2017


Zveme Vás na klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017 – 2018 s tématem

80. výročí zavedení autopošty v Československu

7. prosince 2017 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: JUDr. Jiří Horák a Vilém Bulant

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

120 let světového výplatního otisku


Letos si připomínáme 120 let od použití prvního regulérního a světovou odbornou veřejností uznaného výplatního otisku ve světovém poštovním provozu. Stalo se tak v USA na začátku roku 1897, kdy americká poštovní správa na základě schváleného patentu č. 564845 ze dne 28.7.1896 italského vynálezce Detalma di Brazzy Savorgnana povolila úspěšný vynález přístroje na podání a oražení dopisů po vhození mince. Patent má 11 stran textu a 28 obrázků popisující funkci stroje.

 

Sběratelský úlovek


Dlouholetému sběrateli výplatních otisků Josefu Padrtovi z Ostravy – Poruby se podařil sběratelský úlovek, který zcela jistě tvoří jeden z malých šperků jeho sbírky. Získal souběžné výplatní otisky dvou různých strojů jednoho uživatele – Fakultní nemocnice Ostrava ze stejného dne 20.4.2017.

 

Poštovní rekordy


 

Ceny FEPA 2016 (2)


Federace evropských svazů (FEPA – Federation of European Philatelic Associations) je evropskou institucí, která sdružuje 43 evropských filatelistických svazů (fepanews.com).

Každým rokem uděluje rada FEPA 3 ceny v oblasti filatelie:

  • medaili FEPA těm, kteří poskytli výjimečnou službu organizované filatelii,

  • medaili FEPA těm, kteří vytvořili výjimečnou filatelistickou studii a výzkum,

  • ocenění FEPA filatelistickým společnostem, asociacím, uniím nebo klubům (certifikát).


 

Speciální webové stránky pro APOST, R-nálepky a příležitostná razítka


Vážení přátelé, sběratelé specializovaných oborů, jak jistě víte, naše webové stránky SPECIAL, spuštěné 1.6.2017, se věnují problematice příležitostných R-nálepek a cenných nálepek APOST a také příležitostným razítkům za období od roku 1898 až dosud. Nejvíce informací se nám zatím podařilo shromáždit pro období od roku 1993 – po současnost. Kompletní přehledy za toto období jsou hotové pro R-nálepky a cenné nálepky APOST, příležitostná razítka se postupně dopracovávají. Rok 2017 je průběžně aktualizován. Stav zpracování jednotlivých kategorií podle roků najdete zde.

 

Výstava: Milan Bauer – Poezie techniky


Dne 8.11.2017 byla ve foyer Divadla Horní Počernice zahájena výstava

Milana Bauera – Poezie techniky.

Výstavu můžete navštívit až do 8.1.2018.


Zdroj: @EXPONET.BLOGSPOT


 

94.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 8.11.2017


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 8.11.2017 uskutečnila 94.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 8.11.2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Počty služeben na okresech


Regionální sběratelé svůj zájem zaměřují na jediné místo, jiní na příslušný okres a jiní zase třeba na celý kraj. Tyto územní jednotky jsou ovšem co do rozlohy značně rozdílné. Sběratel, jehož zájem se pojí kupříkladu ke karlovarskému kraji, tak sleduje jen území třech okresů, zatímco jiný, který sleduje kraj středočeský, musí mít zájem o 12 okresů. Stejně tak rozdílné jsou i samotné okresy a samozřejmě i počet poštovních služeben v nich. Všimněme si tedy, jak je to vlastně s počty služeben v jednotlivých okresech.

Z hlediska největšího počtu současných pošt (včetně Partnerů a Výdejních míst) je na čelném místě okres Olomouc se 76 poštami, na druhém místě pak okres Brno-venkov se 72 poštami a na třetím místě okres Opava se 68 poštami. Pokud sledujeme nejnižší počty současných pošt, pak vede okres Rokycany s pouhými 23 poštami, druhý za ním jsou okresy Jeseník a Tachov s 25 poštami. Rozdíl mezi největšími a nejmenšími je evidentně zcela propastný. Moravský regionální sběratel tedy musí svůj zájem zaměřit na trojnásobný počet pošt, než ten, který sleduje pošty na okresech Tachov či Rokycany.

Podobně je to u celkového počtu pošt na okrese, včetně těch dávno zrušených. Zde se ocitá na prvním místě okres Karlovy Vary, s celkovým počtem 91 pošt. Hned za ním je s 90 poštami okres Olomouc a s 88 poštami pak okresy Brno-venkov a Opava. Naopak s nejnižšími počty všech pošt na okrese je v čele opět okres Rokycany s pouhými 29 poštami. Za ním pak okres Jeseník s 31 poštami a na třetím místě pak okresy Strakonice, Rakovník a Kroměříž s 36 poštami. I zde vidíme výrazné rozdíly mezi největšími a nejnižšími počty pošt v jednotlivých okresech.


V příloze je tabulka s počty poštovních služeben ve všech okresech.


Všimněme si ještě, jak to je s počty poštoven včetně těch několika málo současných. V čele jsou opět moravské okresy Šumperk s 87 poštovnami, Bruntál se 78 poštovnami a třetí Olomouc se 77 poštovnami. Markantní rozdíl ukáže srovnání s okresy s nejnižšími počty. Okres Písek měl v historii jen jedinou poštovnu, okres Plzeň-město poštovny 3 a okresy Náchod a Nymburk poštovny 4. Opět veliké rozdíly je třeba hledat v historii, uvedené severomoravské okresy se převážně ocitly po roce 1938 v německém záboru a tamní úřady zde zřizovaly poměrně hustou síť poštoven, které pak byly v roce 1945 opět rušeny.

Autor příspěvku: Jiří Kratochvíl


 

Česká republika uspěla ve světové filatelistické soutěži v Madridu


Ve španělském Madridu proběhlo dne 2. listopadu 2017 vyhlášení nejlepších známek světa (v celkem deseti kategoriích). Tentokrát se jednalo o známky vydané v roce 2016. Česká pošta získala 3. místo za nejkrásnější ručně rytý ocelotisk světa. Autorem rytiny je pan Václav Fajt, předlohou František Tichý (1896-1961) Klaun s opicí (1933).

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar