Monthly Archives: Březen 2018

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 4.4.2018


Srdečně Vás zveme na jubilejní 100. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 4. dubna 2018 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 4.4.2018. U přepážky č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiály pro následnou autogramiádu.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.4.2018


Zveme Vás další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017 – 2018 s tématem

Obnova poštovního provozu v Československu po II. světové válce

5.4.2018 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Milan Černík

Přednáška se koná v Domě PORTUS (ŽIVOT 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karoliny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Časopis „Československá vlaková pošta“ – číslo 1/2018


Vážení a milí příznivci historie poštovní přepravy,

právě vyšlo nové číslo vašeho, doufám, oblíbeného časopisu. Připravuji jej pro vás již přesně pět let. Mnozí z vás se na něm nějakým způsobem podíleli. Fotkou, vzpomínkou, starým dokumentem nebo použitým tiskopisem. Vy všichni jste tvůrci našeho magazínu a doufám, že tomu bude nejméně dalších pět let. Bez pamětníků by to šlo jen stěží. Jim patří dík. Proto znova apeluji na všechny, kteří si své vzpomínky raději nosí v hlavě, aby se o ně podělili i s ostatními. Opravdu nás zajímají. Kdyby ne, pak by tento časopis neměl pro koho vycházet.

 

Setkání v Trutnově …


V našem Klubu filatelistů 05-76 Trutnov proběhla v sobotu 10.3.2018 členská schůze. Již od roku 2001 je nedílnou součástí našeho setkání přednáška významných osobností filatelie. Pro zajímavost, prvním byl Ing. Jan Karásek.

Na letošní schůzi jsme pozvali Ing. Pravoslava Kukačku, jednatele Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha. Při volbě přednášejícího mne zaujal název tohoto klubu, a protože Slávek je můj přítel, padla volba na něj.Je známý tím, že je velice pečlivý a důsledný, což se hned na začátku jeho přednášky potvrdilo. Název přednášky „Sbíráme příležitostná razítka“ zněl trochu tajuplně, ale svými ukázkami promítaných skenů poštovních dokladů, ať už to byly obálky, dopisnice vyzdobené pestrostí frankatury, příležitostnými razítky, otisky výplatních strojů, které se střídaly na obyčejných nebo doporučených zásilkách, nás všechny vtahovala do děje. Slávek byl kouzelník tím, co ukázal. Přednáška uběhla tak rychle, že nám bylo líto, že budeme muset kvůli vyměřenému času skončit. Při odchodu padla i taková slova: „Tohle byla poutavá přednáška, ta se nám opravdu líbila.“.


Ukázka několika celistvostí, které byly na přednášce promítány


Za členy našeho klubu chci touto cestou Slávkovi poděkovat a popřát mu do budoucna hodně krásných celistvostí.

Za fotografie děkujeme p. Michalovi Čípelovi.

Pavel Janata, předseda Klubu filatelistů 05-76 Trutnov


 

Výstava 2296 KILO – Komiksy, ILustrace, Objekty


Výstava 2296 KILO navazuje na tradici věnovat jednou ročně Poštovní muzeum v Praze příběhům, knihám a ilustracím pro děti. V minulosti se zde konala například výstava Zlatá stuha nebo výstava Tichá pošta, která představila práce nových i dlouholetých členů Klubu ilustrátorů.


 

Pavel Sivko – výstava nazvaná Mimoděk


28. března 2018 (středa) od 17 hod. proběhne zahájení výstavy

Pavel Sivko – Mimoděk

(výstava kreseb, grafik, ilustrací a známek)

SČUG HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1


 

99.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 14.3.2018


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 14.3.2018 uskutečnila 99.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 14.3.2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Pošty zmizelé z map (3. část)


Autor touto cestou předkládá všem zájemcům o poštovní historii dokumenty a informace o poštách a poštovnách, které již nelze nikde reálně spatřit, neboť spolu se svými obcemi doslova zmizely z povrchu zemského.

 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 14.3.2018


Srdečně Vás zveme na 99. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 14. března 2018 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 14.3.2018 a dopisnic z 1.3.2018 U přepážky č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiály pro následnou autogramiádu.


 

Několik rad k získávání otisků příl. razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST


Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce „Připravovaná razítka“ na adrese  a v další zajímavé nabídce „Připravované R-nálepky a přítisky na APOST nálepky“ na adrese  a dále z přehledů, které na vyžádání zasílá paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p. (e-mailová adresa: chabova.marie@cpost.cz, adresa poštovních zásilek: Česká pošta, s.p., Prodejna známkové tvorby, pošt. přihrádka 13, 111 21 Praha 1). Aktuální informace lze zaslat zejména elektronickou poštou. Tato služba filatelistům je bezplatná.

Z různých dotazů zjišťujeme, že mnozí ze zájemců jsou bezradní, jakým způsobem si oznámené materiály obstarat. Pokud se nemůžete dostavit osobně na avizovanou akci, nejlepší formou jsou poštovní zásilky – dopisy, které si připravíte a na příslušnou poštu předem pošlete a které Vám tato pošta po opatření všech náležitostí pošle zpět na Vaši na obálce uvedenou adresu.

Doporučuje se takový postup, že poštovní obálku, nejlépe formátu C6, vyztužíte tužším kartónkem (např. z kreslicí čtvrtky, z vhodného papírového obalu, např. z papírové krabice, v níž se prodává rýže v sáčcích, apod.). Vyztužení slouží k tomu, aby se obálka během přepravy příliš nepomačkala. Nedoporučuje se ale příliš pevné vyztužení (např. tvrdý kartón), protože otisk razítka se nemusí podařit; nelze totiž využít „pružného“ podkladu, který je ke kvalitnímu otisknutí nutný. Takovou obálku zalepte, napište na ni adresu, kam má být doručena (většinou to bude Vaše adresa). Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku musíte uvádět adresu odesílatele (viz Poštovní podmínky). Nelze požadovat po poště, aby k vyznačení odesílatele použila své řádkové gumové razítko, protože pošta v daném případě není skutečným odesílatelem. Nalepte na zásilku platnou poštovní známku či známky, jejichž celková nominální hodnota odpovídá požadované poštovní službě. Takto připravenou obálku (obálky) vložte do jiné obálky většího formátu, v přiloženém průvodním dopise upřesněte Vaše přání (orazítkovat příležitostným razítkem, případně jak, použít příležitostnou R-nálepku, apod.), obálku ofrankujte a adresujte příslušné poště (Česká pošta, s.p., pošta …, k rukám ved. podací služby, …), na které se bude oznámené razítko či nálepka používat. Doporučujeme zásilku odeslat na příslušnou poštu v určitém časovém předstihu. Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek zasílejte své požadavky tak, aby byly doručeny na danou poštu nejpozději v pátek, resp. alespoň jeden pracovní den předem. Své zásilky nezasílejte na příležitostné přepážky, které se konají mimo objekt pošty, ale vždy jen na příslušnou poštu, případně podle daných instrukcí.

Otisky příležitostných razítek lze pochopitelně obdobně získat i na dopisnice nebo pohlednice (též příležitostné R-nálepky na dofrankované dopisnice). Počítejte však s tím, že v průběhu poštovní přepravy může u takového materiálu dojít k drobnému poškození v porovnání s vyztuženými obálkami.

V případě žádostí o vylepení příležitostných R-nálepek, které bývají vydávány v limitovaných množstvích podle objednávky zadavatele, je třeba napsat do zprávy, jak se má pošta zachovat v případě, že tyto R-nálepky dojdou. Je možno napsat instrukci, aby pošta v případě vyčerpání počtu vydaných příležitostných R-nálepek opatřila zásilku obyčejnou R-nálepkou (u cenných nálepek APOST s přítiskem tento problém nehrozí).

Cenné nálepky APOST (CNA) změny od 1.3.2018: nová terminologie – přejmenování na „Nálepka Apost“ (NA). Nová služba na podání „Filatelie – Nálepka Apost“, pokud bude při podání obyčejných zásilek zvolena služba „Filatelie – Nálepka Apost“, bude generován tisk „nálepek Apost“ (místo dosavadního vylepení známek nebo otisk výplatním strojem). Od 1. 3. 2018 máte možnost získat nálepku Apost na zapsané i obyčejné zásilky. Stále ale platí: pouze při úhradě v hotovosti – nelze tedy k žádosti o vylepení těchto nálepek zaslat jako platidlo poštovní známky v příslušné hodnotě. Protože podle provozních předpisů České pošty se peněžní hotovost do obyčejných ani doporučených zásilek nesmí vkládat (to lze pouze do cenného psaní) a protože zaslání příslušné částky současně zaslanou poštovní poukázkou by bylo finančně nevýhodné a komplikované, je na tomto místě jedině možné doporučit Vám domluvit se s filatelisty v daném městě či obci, kteří by pro Vás požadovaný materiál mohli zajistit.

Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti ze získaného filatelistického materiálu.

Aktualizováno: 5. 3. 2018

Zpracovali:
Ing. Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů;
Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s. p.;
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha.


Tuto informaci si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu:


 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar