Glosy 2014


Rok 2014 se pomalu chýlí ke konci své existence. Již loni jsme na našich stránkách glosovali rok 2013. Zmínili jsme tento rok z jiného pohledu – na co se nedostalo a co bylo třeba popsat z jiného pohledu s tím, že přílohou byly ilustrace k textu či jako doplněk k přidaným článkům. Nejinak tomu bude i letos. Nejedná se o zprávu o činnosti či jakousi bilanci. Tu jsme přednesli na naší letošní výroční členské schůzi. Jde o jiný, spíše sběratelský pohled.


Služba členům a příznivcům klubu (schůzky, přednášky, doprovodné akce, internetové stránky)


Vše, co je zapsané v titulku k této kapitolce jsou hlavní pilíře činnosti našeho filatelistického klubu. Jako červená niť se celou naší činností vine úzký vztah ke specializovaným oborům, aniž bychom opomíjeli známky a celiny. Ty jsou přímou součástí všech celistvostí různých specializovaných oborů a poštovní historie, která tvoří jejich přísně vyhraněnou součást. Ne nadarmo máme tuto značku, přímo identitu v našem názvu. To vše nám odkázali otcové-zakladatelé a otcové-pokračovatelé v uplynulých více jak 70 letech. Otevíráme prostor pro sběratele všech oborů, které se vymykají klasickému sběratelství poštovních známek či celin. O tom je naše sběratelství. Přísná pravidla pohledu na široce pojaté specializované obory a prosazování rigidně vyčištěné poštovní historie ponecháváme jiným. Na druhé straně se nekloníme ke všem oborům, které existují. Ty se musí vyvinout – jde o obory, které jdou až do extrémů. To se týká například některých Popelčiných oborů či společenské filatelie, kterou jsem nedávno popsal v článku o klasifikaci Jamese Mackaye, prosazované hlavně v anglosaských oblastech (Velká Británie, Austrálie apod.). Přece jen jsme součástí středoevropského pojetí sběratelství v hlavních oborech, které se k nám v 19. a 20. století dostaly z Německa a Rakouska a které jsme přijali za své.

Schůzky přinášejí do našeho klubu „osobní dotek“, víme o sobě, můžeme mluvit o tom, co je naším společným zájmem, můžeme si vyměňovat zkušenosti se sbíráním. Vytváří se entita občasné sounáležitosti a stejných cílů – koníček je nedělitelný. Při nich si odnášíme i předmět našeho zájmu – známky, aršíky, celiny. O novinkovou agendu se vzorně stará novinkář Honza Všetečka podporovaný pokladníkem Jirkou Maierem. Členům a příznivcům nabízíme i sdělování poznatků, znalostí, vědomostí ze světa filatelie a zmíněných specializovaných oborů. Základní formou jsou přednášky, pořádáme i exkurze, procházky. Pečlivě vybíráme témata, která zajímají většinu našich členů a další filatelistické veřejnosti. Velkou přípravu věnujeme i přednášejícím. Snažíme se, aby byli těmi nejlepšími odborníky v daném oboru. Nelze opomenout i další události a moderní filatelii navazující na specializované sběratelské obory (bylo to např. fotbalové mistrovství), nové obory (upravené tiskové kupony, v příštím roce chystáme přednášku o vlastních známkách). Přednášky, které vycházejí ze života, pečlivě připravuje přítel Láďa Čechák, náš dlouholetý organizátor vzdělávací činnosti. Vybírá nejvhodnější přednášející, zabezpečuje i technické zázemí při zobrazování předmětu přednášek, které jsme v průběhu několika posledních let změnili. Technika zvítězila a rychlost přednášek jsme zlepšili promítáním artefaktů a doprovodných ilustrací na pláno v sále Dřevák. Odpadlo zdlouhavé kolování materiálů. Většina zobrazených materiálů se objeví posléze na našich internetových stránkách (někdy je nemůžeme zobrazit, neboť nám v tom brání formální problémy s autorskými právy či přání přednášejícího).

Prostřednictvím našich stránek jsme v každodenním styku s našimi členy a dalšími čtenáři. Snažíme se hlavně informovat o událostech atraktivních pro filatelisty a poštovní historiky, podáváme čerstvé aktuality, jako nepsaní gestoři specializovaných oborů v naší filatelii přidáváme na stránky i delší články o specializovaném sběratelství, někdy jdeme hluboko do historie, ale snažíme se psát i o současné moderní poštovní historii. Při článcích připomínáme kulatá i polokulatá výročí. A že jich je v naší historii! Vše doprovázíme ilustracemi. V momentě, kdy píši tyto glosy jsme zavěsili na stránky více než 6000 ilustrací. A to od května roku 2013, kdy jsme spustili provoz stránek. Píšeme i o událostech, které konaly přímo v klubu. Díváme se i mimo klub na aktivity ostatních institucí, které k nám mají blízko – Česká pošta, Poštovní muzeum, podobné sběratelské entity, Poštovní minigalerie a jiné. Vše doprovázíme fotografiemi, které někdy zachycují minutu po minutě celou akci a jsou zavěšovány s velkou rychlostí několik minut po uskutečnění akce. Internetové stránky jsou naším pojítkem a mostem se členy a s odbornou veřejností. Vzorně se o ně stará náš webmaster a náš člen přítel Jirka Marko a řada přispěvovatelů, bez nichž by odbornost a rozsah témat nebyly zajištěny. Stránky a informace na nich jsou doplněny i emailovou poštou jednatele přítele Slávka Kukačky. Stránky nabízejí i zábavu – kvízy, testy, hádanky ze specializovaných oborů. Pořádáme ankety. Upozorňujeme členy na zajímavé pořady v rozhlase a televizi, zveřejňujeme linky na ostatní zajímavé stránky, které nabízejí další filatelistické či poštovně historické materiály (letos to byl Exponet, Europeana a další). Naše stránky si nepřejí být komerční doménou. Nicméně v aktualitách a informacích odkazujeme i na aukce, kde lze najít řadu zajímavostí. Občas pohlédneme i do zahraničí, do blízké a vzdálené ciziny. U nás i v cizině si všímáme nejen sběratelství, ale i dalších oborů – předmětů, umění, architektury apod., které byly použity při rozvoji poštovnictví. Virtuálně se snažíme naše čtenáře zavést do poštovních budov či do výstavních síní s poštovně historickými artefakty. V tomto ohledu byla velmi přínosná výstava „Zapřažená krása v Jízdárně Pražského hradu“. Fotogalerie, které pořizuje a k zavěšení na stránky připravuje přítel Tomáš Chudoba, jsou dokumentem, který nemá obdoby, svou rychlostí, rozsáhlostí a kvalitou. Fotografie příjemně osvěžují texty … Jak říká čínské přísloví: „Lepší je jednou vidět, než stokrát slyšet“.

Lze říci, že náš klub žije vnitřním životem, ale neuzavírá se ani na venek. Naším cílem je tuto dynamickou entitu s vymezenou identitou zachovat ve prospěch zúčastněných zachovat a rozvíjet.


Poštovní provoz a nové artefakty sbírání


Poštovní provoz je to, co vytváří nám, sběratelům, předměty sběratelství. To, po čem prahneme, co sháníme, čím žijeme. Vyplatí se sledovat, jak se poštovní provoz a s ním i poštovnictví mění. Nejen artefakty sběratelství by měly být jedním z cílů, je třeba si všímat i ostatních aspektů – zejména porozumět, jak předměty našeho sbírání vznikají, jak se dopravují, jak se doručují. Znalost poštovních prostředků a přístrojů produkujících celistvosti se znaky poštovní dopravy a přepravy je více než žádoucí. Ani tento aspekt neopomíjíme. K tomu přistupují zákony, směrnice, vyhlášky. Ty rozšiřují a upřesňují naše znalosti a vědomosti. Umožňují nám porozumět celistvostem a znakům na nich. Proto udržujeme čilý styk s Českou poštou, zúčastňujeme se pravidelně inaugurací nových českých známek, aršíků, celin a akcí v Poštovním muzeu. Plně využíváme služeb, které pošta nabízí. Vše předáváme dál našim členům.

Je přirozené, že naše filatelistické zraky se upínají více do dávné historie. Ale neměli bychom ani opomíjet současnou a moderní poštovní historii. Tam se rodí zajímavosti, které zítra už budou nesehnatelné a budou mít svou cenu. Příkladem mohou být letos schválené a do poštovního provozu zavedené modré výplatní otisky (typ bez rámečku). Zajímavostí vzniklých letos bylo zcela jistě více. Nemusím zmiňovat například vlastní známky, i když tyto nejsou „kávou mnoha sběratelů“. V minulosti se několik sběratelů shodlo na heslu „poštovní historie píše svou historii každý den“. Toto heslo platí více v dnešních převratných a rychlých dnech, jejichž jsme přímými účastníky.


Výročí a další události


Pozornost na výročí, která mají svou kulatou premiéru v tom či onom roce, je zaměřena na nosné události. V končícím roce to bylo 100 let od atentátu na následníka trůnu Rakouské-uherské monarchie Ferdinanda d´Este a jeho ženy Žofie Chotkové v Sarajevu a následné vypuknutí I. světové války. Naše čtenáře jsme upozornili na celou řadu akcí a výstav v česku i v blízkém zahraničí. Přinesli jsme i obrazové reportáže z nich. Nezaměřili jsme se jen na poštovně historické artefakty, ale též i na vyšší formu – souvislosti poštovně historických znaků s jejich dokladovou částí zejména růžových lístků, které nám přiblížily osudová slova a věty (Píši vám z války …). Informací jsme my i kolegové, z nichž velká část je profesionálních, přinesli velké množství. K tomuto článku připojuji shrnující přehled přítele Josefa Prachaře z Moravských Budějovic, který ve Středočeském zpravodaji PH+C Mirka Formana z Kutné Hory před mnoha lety (tuším, že v roce 1981) příspěvek o I. světové válce a jejím poštovnictví pod názvem (Lístek růžový). Kouzelným způsobem spojuje fakta s poezií dobových písniček. Příspěvek je otištěn v původní podobě. Nejhezčí na něm je stručné a výstižné shrnutí. Ani 33 let a více mu neublížilo. Vemte jej jako důstojné zakončení sérií akcí, výstav, písemných materiálů věnované tomuto výročí číslo jedna, sice historického, ale jak ukazují události letošního roku, i značně aktuálního.

Glosy 2014 001a Glosy 2014 002a Glosy 2014 003a

Výročí bylo více, i když zanikla ve stínu toho hlavního – stoletého. Stačí se podívat na rejstříky. Dnes ke glosám doplňuji i staré a neznámé fotografie a ilustrace, které jsem v době psaní článků neměl – jedná se o zajímavé tramvaje s poštovními schránkami (Brusel a Stockholm), dobové snímky staré mnoho let zobrazující mládež prodávající růžové lístky během Velké války, různé zajímavé poštovní dopravní prostředky (přípoj za tramvají), zapojení žen v době války – letech „zkázy a naděje“ do poštovního doručování, začátky potrubní pošty (tentokrát z Ameriky sloužící k doručování peněz). Jen na ukázku a na dokladování, že na veřejných internetových zdrojích lze najít řadu zajímavostí.

Osobním objevem je podobizna Friedricha rytíře Freye z Freyenfelsu (pravděpodobně seniora), který byl prvním telefonním účastníkem telefonního provozu v Praze pravděpodobně z nástěnných telefonů, které zobrazuji též. Televize o něm a jeho rodině odvysílala v roce 2011 zajímavý pořad, bohužel bez podobizny, kterou jsem po delším pátrání našel ve Vysočanských fragmentech. I o takové činnosti specializované sběratelství je. Hledání a badatelství je součástí shromažďování, vyhodnocování a třídění filatelistického materiálu. Obrázky byly přeneseny z knihy „Léta zkázy a naděje“, zpravodaje „Vysočanské fragmenty“, veřejných zdrojů www.wikipedia.org, clovekonline.cz, www.google.cz.


A co rok 2015? Specializované obory? Ano. Specializované obory!


Rok 2015 teprve pro nás chystá své dny, zcela jistě plné osobních sběratelských úspěchů a filatelistických akcí. O nich se zmíníme až na začátku příštího roku. Bude to jistě rok bohatý na zážitky, rozšíření vědomostí, získání znalostí, rozšíření našich sbírek a úspěchů ve filatelistickém, osobním a pracovním životě, jaký byl ten letošní. Vašemu sběratelství specializovaných oborů přeji zdar a úspěch. I když nás postihly nepříjemnosti, smutné události, zklamání, měli bychom si říci „Byl to hezký rok“.

Autor:Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar