Přehledy přednášejících a jejich přednášek


V následujícím přehledu se seznámíte se všemi přednášejícími. Kliknutím na zvolené jméno se zobrazí přehled jeho přednášek s uvedením čísla přednáškového cyklu, data uskutečnění přednášky, téma přednášky a celkový počet přednášek.


Aksamit Pavel, prom. mat. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
27 7.6.2007 Padělky známek a dopisnic České republiky ke škodě pošty
32 1.9.2011 Sběratelské zajímavosti československých a českých obálek prvního dne
34 3.4.2014 Znalecká činnost a tvorba exponátu

Celkový počet přednášek: 3


Bejsta Jiřík, Mgr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
28 6.3.2008 Poštovny České pošty – malý, ale zajímavý úsek poštovního provozu

Celkový počet přednášek: 1


Beneš František, JUDr. Ing. CSc. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
25 4.11.2004 Ověřování pravosti známek a celistvostí, výskyt padělků
32 5.4.2012 Novinky v ověřování pravosti filatelistického materiálu

Celkový počet přednášek: 2


Bláha Miloslav, rytec i autor poštovních razítek (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
33 1.11.2012 Poštovní příležitostná razítka

Celkový počet přednášek: 1


Bláha Václav (8x)

Cyklus Datum Téma přednášky
9 5.1.1989 Poštovní razítka na území Čech a Moravy po osvobození v roce 1945
10 3.5.1990 Poštovní razítka na území Čech a Moravy po osvobození v roce 1945 – 2.část: provizorní razítka
11 1.11.1990 Poštovní razítka na území Čech a Moravy po osvobození v roce 1945 – 2.část: provizorní razítka výpomocná
11 4.4.1991 Poštovní razítka na území Čech a Moravy po osvobození v roce 1945 – 3.část: provizorní razítka svépomocná
17 3.4.1997 Původ poválečných provizorních razítek na území Čech a Moravy
20 4.5.2000 Poválečná razítka na území Čech, Moravy a Slezska – beseda nad exponátem z výstavy PRAGA 98
25 2.6.2005 Poválečná razítka na území Čech, Moravy a Slezska – beseda nad novým výstavním exponátem
26 6.4.2006 Razítka pražské pošty v 18. a 19. století

Celkový počet přednášek: 8


Bortlík Václav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
4 6.10.1983 Československé celinové obálky

Celkový počet přednášek: 1


Borůvka Jaroslav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
39 7.2.2019 Poštovní historie Jaroměře

Celkový počet přednášek: 1


Bouček Jiří (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
31 3.2.2011 Sbírání kolků
32 2.2.2012 Speciální kolky a možnosti jejich sbírání
34 6.3.2014 Upravené tiskové listy s personifikovanými kupóny

Celkový počet přednášek: 3


Bouška Miroslav, RNDr. (8x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 2.4.1981 Otisky výplatních strojů na území Prahy (společně přednášel i Ing. Ivan Leiš)
5 4.4.1985 Možnosti tvorby exponátů v oblasti výplatních otisků
6 15.5.1986 Otisky výplatních strojů pražských pošt
10 1.2.1990 Poštovní formuláře
11 2.5.1991 Poštovní formuláře používané v Čechách a na Moravě v letech 1938 – 1945
14 5.5.1994 Změna státoprávního uspořádání očima sběratele výplatních otisků
17 6.3.1997 Výplatní otisky Sudet 1938 – 1945
20 6.4.2000 Výplatní otisky protektorátu Čechy a Morava

Celkový počet přednášek: 8


Brabec Dušan, RNDr. (12x)

Cyklus Datum Téma přednášky
5 1.11.1984 Automatické třídění pošty v Československu
7 7.5.1987 R-nálepky a R-provizória v ČSSR v letech 1983 až 1986 (připravené dotazy a materiál k identifikaci vítán)
11 6.6.1991 Sběratelská současnost a budoucnost poštovní historie
15 1.6.1995 Novinky v automatickém zpracování pošty v České republice
16 2.11.1995 Novinky v automatickém zpracování pošty v České republice
22 3.1.2002 Automatické zpracování pošty na našem území – možnosti této specializace (šířka, hloubka)
23 5.6.2003 Historie automatického zpracovávání pošty v Praze
24 3.6.2004 Doplňkové stroje na automatických třídících linkách
28 3.1.2008 Cenné papíry trochu jinak – listinné akcie
29 4.6.2009 Cenné papíry trochu jinak – vkladové listy a certifikáty
30 6.5.2010 Automatické zpracování pošty – Olomouc
31 7.4.2011 Kódovací pracoviště České pošty a jejich rozlišení na zásilkách

Celkový počet přednášek: 12


Brendl Lumír, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
19 5.11.1998 Ohlédnutí za mezinárodní výstavou poštovních známek PRAGA 98
29 6.11.2008 PRAGA 2008 a nové impulzy k aktivní filatelii (společně přednášel Ing. Miroslav Špaček)

Celkový počet přednášek: 2


Bulant Vilém (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
38 7.12.2017 80. výročí zavedení autopošty v Československu

Celkový počet přednášek: 1


Cacka Julius, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
39 4.4.2019 Astrofilatelie

Celkový počet přednášek: 1


Čech Miloslav, Ing. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
18 2.10.1997 Polní pošta vojsk OSN
20 4.11.1999 Polní pošty současných mírových misí na Balkáně
27 5.4.2007 Polní pošty při operaci Enduring Freedom (válka proti terorismu)

Celkový počet přednášek: 3


Čechák Ladislav, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
12 4.6.1992 Zajímavosti na listovních zásilkách ze sbírky moderní poštovní historie

Celkový počet přednášek: 1


Černík Milan, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky Poznámka
36 7.1.2016 Československé celiny 1945 – 46 (obnovování poštovního provozu) přednáška se z důvodu nemoci přednášejícího nekonala
38 5.4.2018 Obnova poštovního provozu v Československu po II. světové válce

Celkový počet přednášek: 1


Červinka Miloš, JUDr. (1x)
Čtvrtník Pavel, PhDr. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
12 6.2.1992 Dostavníková pošta
17 7.11.1996 Dostavníková doprava v Čechách
24 6.11.2003 Poštovní muzeum rok po povodni

Celkový počet přednášek: 3


Dostálek Antonín (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
23 2.1.2003 Poštovní historie okresu Mělník
26 2.3.2006 170 let pošty Mělník
36 3.12.2015 150 let Turnovsko-kralupské dráhy

Celkový počet přednášek: 3


Dražan Vladimír (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
26 5.1.2006 Měnová reforma 1953 – beseda nad výstavním exponátem
29 7.5.2009 Dopisnice z českých zemí do roku 1920

Celkový počet přednášek: 2


Dvořáček Jiří (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
30 1.4.2010 Zpracování poštovních nákladních předmětů v Praze

Celkový počet přednášek: 1


Dvořák Karel, malíř a grafik (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 6.11.2014 Grafická tvorba pro Poštovní muzeum

Celkový počet přednášek: 1


Dvořák Zdeněk, prof. Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
3 2.12.1982 Celiny Sovětského svazu

Celkový počet přednášek: 1


Fencl Miloslav, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
18 5.3.1998 Vlaková pošta v Československu

Celkový počet přednášek: 1


Fischer Rudolf (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
29 2.10.2008 Zajímavosti z historie československých známek

Celkový počet přednášek: 1


Fronc Josef (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
33 3.1.2013 „Cartes maximum“ jako specializovaný obor filatelie

Celkový počet přednášek: 1


Galuška Jan, PhDr. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
24 8.1.2004 Letadlové pošty v bývalém Československu v letech 1956 – 1982
35 5.3.2015 Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země

Celkový počet přednášek: 2


Halousek Milan (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
36 5.5.2016 Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii

Celkový počet přednášek: 1


Hašek Antonín, Ing. (9x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 14.1.1981 K problematice třídění a katalogizace čs. strojových propagačních razítek
4 7.6.1984 Poznatky z registrace a katalogizace čs. strojových příležitostných a propagačních razítek (beseda s ukázkami)
6 3.4.1986 Poštovní strojová propagace na pražských poštách
9 2.2.1989 Z historie vývoje razítkovacích strojů v poštovním provozu
11 3.1.1991 Příležitostná razítka v ČSR 1919 – 1938
12 5.9.1991 Ukázky ze sbírky čs. příležitostných razítek
12 2.1.1992 Dopad inflace na vývoj tarifů za listovní zásilky v Německu roku 1923
13 7.1.1993 Historie poštovního úřadu na razítkách a R-nálepkách
16 4.4.1996 Historie příležitostných poštovních razítek v Českých zemích

Celkový počet přednášek: 9


Hauzner Pavel (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
17 6.2.1997 Historie balíkové pošty v Českých zemích
27 3.5.2007 Polní pošty americké armády v jihozápadních Čechách v roce 1945
29 4.12.2008 Československá polní pošta v roce 1938
31 6.1.2011 Razítka nemocničních vlaků Suverénního řádu maltézských rytířů v době 1.světové války
40 5.9.2019 Doprava spěšných zpráv německé říšské pošty

Celkový počet přednášek: 5


Hauzr Michal (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
31 7.10.2010 Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech
39 7.3.2019 Poštovní zásilky v přeshraničním styku za protektorátu Čechy a Morava

Celkový počet přednášek: 1


Helcl Ladislav, Ing. (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
22 2.5.2002 Poštovní historie okresu Litoměřice
28 4.10.2007 Dokumentace poštovního provozu na Litoměřicku do vzniku samostatného Československa
34 2.1.2014 Předznámkové dopisy okresu Litoměřice
35 4.9.2014 1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice
39 6.9.2018 Staré litografie a koláže z okresu Litoměřice

Celkový počet přednášek: 5


Hesoun František, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
13 3.9.1992 Tarifní politika v poště

Celkový počet přednášek: 1


Hirš Pavel, RNDr. Ing. CSc. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
27 1.2.2007 Poštovní provoz na území Bosny a Hercegoviny do roku 1918
28 3.4.2008 Předběžné známky rakouského původu

Celkový počet přednášek: 2


Hlaváč Vladimír, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
5 6.6.1985 Poštovnictví v českých zemích do vzniku ČSR (ukázka exponátu)

Celkový počet přednášek: 1


Hoffman Petr, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 2.10.2014 Státní poštovní autobusová doprava v českých zemích v letech 1908 – 1932

Celkový počet přednášek: 1


Holá Ludmila, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
38 2.11.2017 Zrod známky s portrétem prof. Holého

Celkový počet přednášek: 1


Holoubek Karel (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
33 4.10.2012 Revoluční přetisky ano či ne!

Celkový počet přednášek: 1


Horák Jiří, JUDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
38 7.12.2017 80. výročí zavedení autopošty v Československu

Celkový počet přednášek: 1


Horký Karel (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 6.11.1980 Razítka rakouských poštoven na území Čech, Moravy a Slezska 1900-1918
2 7.1.1982 Denní razítka na prvních rakouských korespondenčních lístcích, tzv. žluťáscích

Celkový počet přednášek: 2


Chudoba Josef, Ing. Ph.D. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
33 6.6.2013 Specializované obory filatelie zabývající se obdobím Československa 1918 – 1939 a jejich odraz v článcích filatelistických časopisů

Celkový počet přednášek: 1


Janík Břetislav, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
25 2.12.2004 Filatelie na Internetu aneb Internet ve filatelii
31 4.11.2010 Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek

Celkový počet přednášek: 2


Janů Luděk, Ing. (7x)

Cyklus Datum Téma přednášky
8 2.6.1988 Sbírání otisků výplatních strojů (tzv. frankotypů)
10 5.4.1990 Soustava „Frankotyp“ v československém poštovním provozu
11 4.10.1990 Otisky výplatních strojů v Čechách a na Moravě v letech 1938 – 1945
12 3.10.1991 Filatelistická dokumentace současných politicko hospodářských změn v Československu
13 1.10.1992 Telefonní karty
14 2.6.1994 Telefonní karty – moderní prostředek spojů – a jejich vztah k filatelii
34 5.12.2013 100 let od prvního oficiálně uznaného pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji

Celkový počet přednášek: 7


Jíša Josef (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
17 3.10.1996 Historie pohlednic v poštovním provozu

Celkový počet přednášek: 1


Jurek Jaroslav, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
26 3.11.2005 Česká pošta a filatelisté

Celkový počet přednášek: 1


Kamenický Stanislav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
34 5.6.2014 Dvacet fotbalových mistrovství světa ve filatelii a poštovní historii

Celkový počet přednášek: 1


Kejř Jaroslav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
38 4.1.2018 Specializace celin Norska 1872 – 1886

Celkový počet přednášek: 1


Klika Jaromír, MUDr. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
26 2.2.2006 Svobodné Irsko – beseda nad výstavním exponátem
27 1.3.2007 Nizozemsko – beseda nad výstavním exponátem

Celkový počet přednášek: 2


Klosák Karel, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
3 7.4.1983 Poštovní použití čs. známek na průvodkách a jiných celistvostech (1918 – 1939)
4 3.5.1984 Celistvosti s doplatným z území Československa (1918 – 1939)

Celkový počet přednášek: 2


Kolář Vladimír (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 4.6.1981 Poštovní historie a aerofilatelie
6 16.1.1986 Praha – centrum letecké poštovní přepravy
12 5.3.1992 Aerofilatelie po roce 1945
13 4.2.1993 Nová letadla a aerofilatelie

Celkový počet přednášek: 4


Komers František, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
34 6.2.2014 Centrální a jihovýchodní Asie (Tibet, Nepál, Vietnam, Korea) ve filatelii

Celkový počet přednášek: 1


Konštant Václav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
8 5.11.1987 Starý dopis a pražská razítka

Celkový počet přednášek: 1


Kopřiva David, Mgr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
40 2.1.2020 Československé známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského poštovního archivu

Celkový počet přednášek: 1


Koukal Jiří (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 2.10.2014 Autoři českých známek aneb procházka exponátem z filatelistické výstavy SVITAVY 2014

Celkový počet přednášek: 1


Kramář Jan, PhDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
37 4.5.2017 200 let poštovních schránek v českých zemích

Celkový počet přednášek: 1


Kratochvíl Jiří (25x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 4.3.1982 Doporučený dopis v poštovní přepravě, R-nálepky (od r. 1945 do současnosti)
3 2.6.1983 Použití provizorních R-nálepek v historii našeho poštovního provozu
5 7.2.1985 Doporučené dopisy – zajímavosti
8 3.12.1987 Z historie pražských pošt
9 6.10.1988 Z historie pražských pošt od roku 1918
10 7.9.1989 Z historie pražských pošt od roku 1945
11 6.9.1990 Z historie českých a moravských pošt v období nesvobody 1938 – 1945
12 2.4.1992 Historický vývoj označování doporučených zásilek v českých zemích
13 1.4.1993 Z historie zvláštních druhů pošt (celní, přepravní, účelové apod.)
14 6.1.1994 Specializované sbírání R-nálepek
15 4.5.1995 Doporučené poštovní zásilky na našem území od r. 1886 – I. část
16 5.10.1995 Doporučené poštovní zásilky na našem území od r. 1886 – I. část
16 7.12.1995 Doporučené poštovní zásilky na našem území od r. 1886 – II. část
18 2.4.1998 Jazykový vývoj názvů českých pošt
20 1.6.2000 Historie a současnost názvů českých pošt
22 6.6.2002 Nové poznatky z vývoje názvů Českých pošt
25 5.5.2005 Výroba „R“ nálepek a závady tisku
26 6.10.2005 Z historie žižkovských pošt
29 4.9.2008 100 let pošty v Dejvicích
30 1.10.2009 Historie a současnost pošt na území dnešní Prahy 1
32 1.12.2011 Po stopách starých pošt v centrálních částech Prahy
33 7.3.2013 Málo známé pražské pošty
35 7.5.2015 Doporučené zásilky po osvobození v roce 1945
37 6.10.2016 130 let R-nálepky na našem území
39 6.6.2019 Historické budovy českých pošt na starých pohlednicích

Celkový počet přednášek: 25


Krátký Jan, Ing. (7x)

Cyklus Datum Téma přednášky
14 3.2.1994 Poštovní razítka z Podkrkonoší v období let 1939 – 45
17 5.12.1996 Označování doporučených, expresních, cenných a leteckých zásilek z území Albánie v letech 1900 – 1944
19 7.1.1999 Rakouské celiny peněžní služby – beseda nad exponátem z výstavy PRAGA 98
24 4.12.2003 Poštovní historie okresu Trutnov do r. 1918
28 6.12.2007 Rakouské novinové celiny do roku 1918
30 7.1.2010 Rakousko – celinové obálky 1861 až 1882
36 4.2.2016 Rakouská polní pošta v Albánii (100 let od zahájení provozu)

Celkový počet přednášek: 7


Kubička Rudolf, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
15 3.11.1994 Tendence v automatizaci pošty

Celkový počet přednášek: 1


Kukačka Pravoslav, Ing. (8x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 4.12.1980 Vývoj a sbírání čs. příležitostných a propagačních razítek
9 1.6.1989 Příležitostné výplatní otisky
10 2.11.1989 Příležitostné výplatní otisky
12 7.11.1991 Filatelistická dokumentace Všeobecné československé výstavy v Praze 1991
13 6.5.1993 Ukázky čs. příležitostných razítek
30 2.6.2010 Příležitostná a propagační razítka
34 5.9.2013 Ohlédnutí za oslavami 70.výročí založení Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (společně přednášel i Ing. Ivan Leiš)
37 1.6.2017 Současná příležitostná razítka a nálepky – jakou kvalitu požadujeme od České pošty (materiály připravil Jan Všetečka)
38 3.5.2018 Tradice Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání specializovaných oborů (společně přednášel i Ing. Ivan Leiš)

Celkový počet přednášek: 9


Kunc Lubor (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
32 1.3.2012 Rakousko-uherská polní pošta 1914 – 1918
34 3.10.2013 Polní pošta československé armády 1938
39 4.10.2018 PRAGA 2018 z pohledu jurymanna, nové zkušenosti s posuzováním výstavních exponátů
40 6.2.2020 Československá polní pošta ve Francii a Velké Británii

Celkový počet přednášek: 4


Langhammer Miroslav, Ing. (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 5.3.1981 Z historie automatizace razítkování listovních zásilek
5 6.12.1984 Automatické třídění pošty ve světě
9 6.4.1989 Razítko jako součást mechanizace a automatizace pošty v Československu
19 3.6.1999 Historie projektu APOST v České republice
21 7.6.2001 Filatelistické doklady změn v poštovním provozu po 1.červenci 2000

Celkový počet přednášek: 5


Leiš Ivan, Ing. (16x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 2.4.1981 Otisky výplatních strojů na území Prahy (společně přednášel i RNDr. Miroslav Bouška)
5 7.3.1985 Vývoj vyplácení zásilek pomocí výplatních strojů ve světě
6 6.2.1986 Otisky výplatních strojů prvních pražských uživatelů z roku 1926
8 3.3.1988 Vývoj a současnost sběratelských oborů poštovní historie (přednáška doplněná ukázkami z exponátů a odborné literatury)
9 2.3.1989 Současná obchodní kurýrní služba
10 4.1.1990 Cenzurní razítka válečných konfliktů
11 6.12.1990 Perspektivy poštovní historie a hodnocení dokladů ve sbírkách a exponátech
18 6.2.1998 Výplatní otisky Československa z let 1926 – 1939
24 1.4.2004 Poštovní historie Bangladéše z období prvního desetiletí jeho existence
25 7.4.2005 Výplatní otisky včera a dnes – beseda nad novým výstavním exponátem
30 3.12.2009 Poštovní směrovací čísla a československé výplatní otisky
31 2.12.2010 Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946-1992
33 2.5.2013 Sběratelství specializovaných oborů – hlavní směr činnosti Klubu filatelistů 00-15
34 5.9.2013 Ohlédnutí za oslavami 70.výročí založení Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (společně přednášel i Ing. Pravoslav Kukačka)
36 7.4.2016 Bohumil Jarolímek, generální zástupce výplatních strojů “Francotyp” v Československu 1926 – 1948
(s ukázkami filatelistické dokumentace Ing. Ivana Leiše)
37 1.12.2016 První eseje československého výplatního otisku (příspěvek k 90. výročí čs. výplatního otisku v poštovním provozu)
38 3.5.2018 Tradice Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání specializovaných oborů (společně přednášel i Ing. Pravoslav Kukačka)

Celkový počet přednášek: 17


Mahovský Václav (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 7.5.1981 Doporučený dopis v poštovní přepravě, R-nálepky
2 4.2.1982 Doporučený dopis v poštovní přepravě, R-nálepky (1885 – 1945)
4 2.2.1984 Jak se tisknou R-nálepky
6 6.3.1986 Z historie pražských R-nálepek

Celkový počet přednášek: 4


Maier Jiří (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
27 4.1.2007 Z tvorby Ivana Strnada, grafika a autora mnoha poštovních známek

Celkový počet přednášek: 1


Maleček Jaroslav, Mgr. (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
21 2.11.2000 Nejstarší ukázky ze zbírky a exponátu Československa 1918-19 (popřevratová doba), zkušenosti z tvorby exponátu
23 7.11.2002 Perfiny na emisi Hradčany (příspěvek k problematice hodnocení jednorámových exponátů)
26 1.12.2005 Sbírky z pozůstalostí, jejich kvality, ceny a uplatnění
30 5.11.2009 Zahraniční aktivity SČF včetně ukázek filatelistické dokumentace (společně přednášel i Ing. Vít Vaníček)

Celkový počet přednášek: 4


Malovík Vladimír (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
40 3.10.2019 Použití doplatních známek v poštovním provozu

Celkový počet přednášek: 1


Marko Jiří, Ing. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 4.6.2015 Desková čísla a deskové značky na československých známkách v letech 1918 – 1939 a v období protektorátu 1939 – 1945
36 2.6.2016 Příběh aršíku “PRAGA 1938”
38 1.2.2018 Klubové webové stránky – přehledy (náhradní přednáška z důvodu onemocnění lektora)

Celkový počet přednášek: 3


Maxa Vojtěch (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
7 5.3.1987 Pražské poštovny

Celkový počet přednášek: 1


Medlín Josef (6x)

Cyklus Datum Téma přednášky
6 5.6.1986 Rozvoj pošty na území obvodu Praha 4
7 2.4.1987 Provozorní R-nálepky ČSR z let 1981 až 1986
9 4.5.1989 Výplatní otisky Prahy – 80. léta
12 7.5.1992 Nové poznatky z poštovního provozu v Praze a jejich využití ve sbírce poštovní historie
16 4.1.1996 Filatelistické zajímavosti na celistvostech ze současného poštovního provozu
21 3.5.2001 Provizorní „R“ nálepky na celistvostech ČSR z 80.let dvacátého století

Celkový počet přednášek: 6


Müller Walter, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
32 3.11.2011 Co sběratele zajímá (otevřené diskusní téma)

Celkový počet přednášek: 1


Münzberger Vladimír (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
8 5.5.1988 Provizorní razítka po osvobození v roce 1945
29 5.3.2009 Počátky perfinů na rakouských známkách

Celkový počet přednášek: 2


Musil Jindřich, JUDr. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
13 3.12.1992 Námět a výtvarno v poštovních razítkách a otiscích výpl. strojů
15 2.3.1995 Dějiny umění poštovní grafiky

Celkový počet přednášek: 2


Musil Michal, Mgr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
39 3.1.2019 Rakouské novinové kolky

Celkový počet přednášek: 1


Nekvasil Jiří (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
3 7.10.1982 Počátky čs. filatelistického hnutí (ukázky z dokumentární sbírky)
3 6.1.1983 Seebeckovy celiny
4 5.1.1984 Čs. polní pošty 1914 – 1920
4 1.3.1984 Zajímavosti čs. polní pošty 1938 – 1945
5 4.10.1984 Zajímavosti československých celin

Celkový počet přednášek: 5


Neumann Jiří (8x)

Cyklus Datum Téma přednášky
21 1.3.2001 Zajímavosti z poštovní historie protektorátu Čechy a Morava
23 3.4.2003 Strojní propagační razítka na území Československa od roku 1920 do současnosti
25 6.1.2005 Razítka poštovních úřadů v protektorátu Čechy a Morava
27 7.12.2006 Příležitostné R-nálepky České republiky 1993-2006
30 4.2.2010 Československo 1953 – 1992 – celistvosti
32 7.6.2012 75. výročí úmrtí T. G. Masaryka – vydání smutečních známek v r. 1937 a používání příležitostných razítek
33 7.2.2013 Výměna denních razítek čs. provenience v letech 1939 – 1940 na území protektorátu Čechy a Morava
40 5.12.2019 Příležitostná razítka 1. republiky

Celkový počet přednášek: 8


Nosek Václav - Windy (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
32 6.10.2011 Historie Pošty českých skautů

Celkový počet přednášek: 1


Novák Tomáš (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
15 6.10.1994 Změna státoprávního uspořádání na otiscích výplatních strojů
19 4.2.1999 Reklama a propagace na výplatních otiscích
20 3.2.2000 Novinky v provozu výplatních strojů

Celkový počet přednášek: 3


Ondrášek Hynek, Ing. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
10 1.3.1990 Vzájemné vztahy poštovní historie a teritoriální filatelie
18 4.6.1998 Celistvosti Portugalska a portugalských kolonií do roku 1900
19 1.4.1999 Poštovní historie Hlučínska

Celkový počet přednášek: 3


Ondruška Ladislav, Ing. (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
19 6.5.1999 Polské městské pošty v letech 1915 – 1918
20 2.3.2000 Poštovní provoz v oblasti generálního gubernátu v Polsku (1940-44)
21 7.12.2000 Poštovní provoz v Polsku v oblasti Generálního Gouvernementu (1939-44)
22 6.12.2001 Krakovské přetisky z roku 1919
23 5.12.2002 Polská inflace 1921 – 1924

Celkový počet přednášek: 5


Palkoska Vratislav, JUDr. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
10 7.12.1989 Československé polní pošty 2. světové války
21 4.1.2001 60.výročí čs. polní pošty ve Velké Británii

Celkový počet přednášek: 2


Pastuszek František, RNDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
37 6.4.2017 Košické vydání 1945

Celkový počet přednášek: 1


Pazderník Tomáš (2x)
Petrásek Jaroslav, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
28 1.11.2007 Nové směry ve filatelii – otevřená třída a jednorámové exponáty

Celkový počet přednášek: 1


Petržík Jiří (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 5.2.2015 Vlastní známky

Celkový počet přednášek: 1


Pittermann Pavel, Ing. (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
19 1.10.1998 Tvorba sbírky a exponátu
20 6.1.2000 Různé typy filatelistických exponátů
30 4.3.2010 Jugoslávie 1918 – 1921, beseda nad výstavním exponátem

Celkový počet přednášek: 3


Pixa Václav. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
36 3.3.2016 Otisky razítkovacího stroje Universal na území Československa 1920 – 1947

Celkový počet přednášek: 1


Pohorecký Jiří, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 5.2.1981 Denní razítka v poštovním provozu (provedení, užití)
9 1.12.1988 Ruční příležitostná razítka v historii čs. pošt. provozu

Celkový počet přednášek: 2


Polák Bedřich (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 3.6.1982 Použití materiálů poštovní historie a celin v námětové filatelii
3 3.2.1983 Jak postupovat při tvorbě exponátu (přednáška s diapozitivy)
4 3.11.1983 Tvorba exponátu (přednáška s diapozitivy)

Celkový počet přednášek: 3


Polišenský Miroslav, Ing. (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
1 2.10.1980 Poštovní celistvosti a jejich význam pro poštovní historii
2 1.4.1982 Začátky polních pošt v českých zemích
3 4.11.1982 Polní pošty v českých zemích 1748 – 1859
3 3.3.1983 Polní pošty v českých zemích 1859 – 1914
4 1.12.1983 Polní pošta v českých zemích (1859 – 1914)

Celkový počet přednášek: 5


Prandstetter Eduard, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
18 6.11.1997 Nové trendy v zajišťování poštovních služeb

Celkový počet přednášek: 1


Příkazský Michal, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
35 2.4.2015 Poštovní provoz v Protektorátu Čechy a Morava

Celkový počet přednášek: 1


Pytlíček Ludvík (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
22 1.11.2001 Sběratelské zkušenosti – beseda s nejúspěšnějším českým vystavovatelem majitelem 15 velkých zlatých medailí ze světových výstav

Celkový počet přednášek: 1


Rokos Kamil, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
28 5.6.2008 Vývoj a perspektiva zpracovávání poštovních zásilek
31 2.6.2011 Systém měření kvality v poštovní dopravě (včetně kvality otisků razítek) a využívání poštovních směrovacích čísel

Celkový počet přednášek: 2


Rulec Miroslav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
31 5.5.2011 Československá strojová razítka s propagačním textem v letech 1920-1938

Celkový počet přednášek: 1


Rumpík Milan, Ing. (1x)
Řeřábek Antonín, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
23 6.3.2003 Příležitostná razítka na celistvostech

Celkový počet přednášek: 1


Sedlák Jiří, Ing. (9x)

Cyklus Datum Téma přednášky
19 4.3.1999 Doplatné v České republice
20 2.12.1999 Poštovní průvodky a jejich použití v exponátu
22 7.3.2002 Košické známky na celistvostech
25 3.2.2005 Měnová reforma v roce 1953 na celistvostech
26 1.6.2006 Celistvosti České republiky od roku 1993
32 5.1.2012 Zajímavé celistvosti ČSR a ČR, jejich uplatnění v exponátech
36 1.10.2015 Jak připravit exponát pro zlatou medaili
38 5.10.2017 Pětadvacetiletá historie poštovních tarifů v České republice
39 4.10.2018 PRAGA 2018 z pohledu jurymanna, nové zkušenosti s posuzováním výstavních exponátů

Celkový počet přednášek: 9


Schödelbauer Vladimír (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
13 5.11.1992 Časopis Filatelie a ostatní filatelistická literatura v tržních podmínkách
21 1.2.2001 Zajímavosti z poštovní historie Rakouska-Uherska
26 4.5.2006 Zajímavosti na celistvostech ČSR I

Celkový počet přednášek: 3


Sivko Pavel, ak. malíř (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
34 7.11.2013 Známková a volná tvorba

Celkový počet přednášek: 1


Sixta Petr, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
31 3.3.2011 Čelákovice v poštovních celistvostech a na historických pohlednicích

Celkový počet přednášek: 1


Stahalík Jiří, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
14 2.12.1993 Revoluční přetisky v letech 1944 – 45

Celkový počet přednášek: 1


Starec Jan (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
28 7.2.2008 Celiny České republiky od roku 1993

Celkový počet přednášek: 1


Storch Zdeněk, Ing. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 1.10.1981 Zkušenosti z tvorby regionálního poštovně-historického exponátu

Celkový počet přednášek: 1


Strnad Slavomil, Mgr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
29 2.4.2009 Námětová filatelie a poštovní historie

Celkový počet přednášek: 1


Svoboda Václav, MVDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
37 2.2.2017 Chomutovská pošta a její razítka do roku 1916

Celkový počet přednášek: 1


Šilhán Tomáš (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 5.11.1981 Čs. letecké celiny
23 6.2.2003 Automatové známky České republiky
33 4.4.2013 Československé známkové sešitky

Celkový počet přednášek: 3


Škaloud Jiří (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
39 1.11.2018 Hradčany na listovních zásilkách ve čtyřech tarifních obdobích

Celkový počet přednášek: 1


Šmíd Antonín (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
22 7.2.2002 Pražská potrubní pošta
33 6.12.2012 125 let pražské potrubní pošty a její budoucnost
38 7.9.2017 130 let pražské potrubní pošty
39 6.12.2018 Rakouská jubilejní emise 1908

Celkový počet přednášek: 4


Šolc Josef, PaedDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
36 5.11.2015 Poštovna teoreticky i prakticky – na příkladu Velkomoravských Mikulčic

Celkový počet přednášek: 1


Špaček Karel, RNDr. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
24 5.2.2004 Historie vlakových pošt v Čechách
25 3.3.2005 Říšská poštovní trať Praha – Plzeň – Klenčí – Regensburg

Celkový počet přednášek: 2


Špaček Miroslav, Ing. (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
14 4.11.1993 Vznik České republiky – nové známkové země
29 6.11.2008 PRAGA 2008 a nové impulzy k aktivní filatelii (společně přednášel Brendl Lumír, Ing.)

Celkový počet přednášek: 2


Študent Petr (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
36 3.9.2015 První rakouské vlakové pošty
37 1.9.2016 Vnitrostátní letecká poštovní přeprava v Československu v letech 1918-2010

Celkový počet přednášek: 2


Šulc Vladimír (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
14 3.3.1994 Historie pošty v Bělé pod Bezdězem na poštovních razítkách a R-nálepkách
15 5.1.1995 Dopisnice SSSR s originální známkou
16 7.3.1996 Dopisnice SSSR zvláštního určení
24 6.5.2004 Historie poštovnictví v Bělé pod Bezdězem a Podolí ve filatelii
27 5.10.2006 Historické pohlednice Máchova kraje jako dokumenty poštovního provozu v Podbezdězí

Celkový počet přednášek: 5


Tulej Ondřej, Bc. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
40 7.11.2019 Automatizace zpracovávání listovních zásilek

Celkový počet přednášek: 1


Ťok Stanislav (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
16 6.6.1996 Smíšené frankatury známkových zemí

Celkový počet přednášek: 1


Vácha Jiří (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
16 1.2.1996 Automatové známky Německa
17 5.6.1997 Zajímavosti na cenných nálepkách APOST
22 4.4.2002 Příležitostné R nálepky a jejich použití na dopisech
24 4.3.2004 Novinky a zajímavosti nálepek APOST

Celkový počet přednášek: 4


Vančura Dalibor, PhDr. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 6.5.1982 Některé nové poznatky o čs. polní poště 1938

Celkový počet přednášek: 1


Vaníček Vít, Ing. (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
8 4.2.1988 Pošta rakousko-uherského válečného námořnictva
19 3.12.1998 Poštovní historie rakouského námořnictva – beseda nad exponátem z výstavy PRAGA 98
27 2.11.2006 Poštovní historie Českých zemí 1526 – 1850
30 5.11.2009 Zahraniční aktivity SČF včetně ukázek filatelistické dokumentace (společně přednášel i Mgr. Jaroslav Maleček)
38 7.6.2018 PRAGA 2018 klepe na dveře

Celkový počet přednášek: 5


Vácha Jiří (4x)

Cyklus Datum Téma přednášky
16 1.2.1996 Automatové známky Německa
17 5.6.1997 Zajímavosti na cenných nálepkách APOST
22 4.4.2002 Příležitostné R nálepky a jejich použití na dopisech
24 4.3.2004 Novinky a zajímavosti nálepek APOST

Celkový počet přednášek: 4


Vorlíček Antonín (3x)

Cyklus Datum Téma přednášky
2 3.12.1981 Jak sbírat celiny
6 5.12.1985 Pražská potrubní pošta
8 1.10.1987 Předměty poštovní historie ve sbírkách československých známek

Celkový počet přednášek: 3


Votoček Vladimír (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
10 7.6.1990 Provizorní označování doporučených zásilek (R-provizoria) v českých zemích v letech 1945 – 1986

Celkový počet přednášek: 1


Vychodil Karel, Ing. (16x)

Cyklus Datum Téma přednášky
3 5.5.1983 Doporučené dopisy v předznámkovém období (do roku 1850)
4 5.4.1984 Peněžní dopisy v předznámkovém období
6 21.11.1985 Poštovní kursy pražských poštovních úřadů kolem roku 1820
7 4.12.1986 Doporučené dopisy a recepisy v předznámkovém období
8 3.9.1987 Historické poštovní mapy
8 7.1.1988 Filatelistické zajímavosti regionální poštovní historie
9 3.11.1988 Cenná psaní z roku 1870
10 5.10.1989 Poštovní pomůcky konce XVIII. století a začátku XIX. století
11 7.2.1991 Pošta a ozbrojené složky – 1.část
11 7.3.1991 Pošta a ozbrojené složky – 2.část
12 5.12.1991 Pošta ozbrojených složek za 1.světové války
13 4.3.1993 Listovní zásilky před rokem 1850
14 7.10.1993 Peněžní a balíkové zásilky v polovině 19. století
15 6.4.1995 Prvopočátky doporučených poštovních zásilek na našem území
16 2.5.1996 Nejstarší historie poštovních poplatků
18 4.12.1997 Reklamace poštovních zásilek v období 1. světové války

Celkový počet přednášek: 16


Zahrádský František (2x)

Cyklus Datum Téma přednášky
5 3.1.1985 Provizorní a příležitostné R-nálepky
8 7.4.1988 Dokumentace filatelistických výstav pomocí poštovních celistvostí

Celkový počet přednášek: 2


Záruba Petr, JUDr. (5x)

Cyklus Datum Téma přednášky
14 7.4.1994 Historie kanadské letecké pošty a její vztah k Československu
15 1.12.1994 Nová letecká technika ve službách ČSA a filatelie
29 5.2.2009 Letecká pošta Kanady do roku 1930
32 3.5.2012 Sběratelsky zajímavé celistvosti vzniklé v běžném poštovním provozu novodobé historie
39 2.5.2019 Pozvání do světa aerofilatelie a letadel

Celkový počet přednášek: 5


Zeman Karel, ak. mal. (1x)

Cyklus Datum Téma přednášky
38 2.11.2017 Zrod známky s portrétem prof. Holého

Celkový počet přednášek: 1Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..